2012. november 14., szerda

A román politikusok ismét az ortodox egyházzal kampányolnak

A Román Ortodox Egyház, többségi és nemzeti egyházként mindig is barátilag viszonyult a mindenkori hatalomhoz, a politika pedig tetemes támogatással állította maga mellé az egyházat és híveit. Ennek egyik kirívó példája az egyházi támogatottság választási anyagokon való felmutatása.

 
A december 9-iki romániai parlamenti választások előtt egy hónappal megkezdődő kampányidőszak kezdetén jelent meg egy Galati megyei liberális képviselőjelölt, George Scarlat választási szórólapja, melyen Casian érsekkel és több más pappal együtt szerepel az "Együtt győzünk!" mottó alatt. 

Az Alsó-Dunai Érsekség a sajtónyilvánosságra jutást követően azonnal közölte, hogy egy templomszentelésen készült közös fénykép választási anyagokon való - amúgy engedély nélküli - felhasználása visszaélés és nagy merészség, kérve a - politikai vetélytársak szerint 20.000 példányban kinyomtatott - szórólap  azonnali visszavonását.

A Román Pátriárkátus sajtóközleménnyel reagált az esetre, emlékeztetve a Szent Szinódus korábbi, papjainak a politikában és a választási kampányban való részvételével kapcsolatos határozataira és ajánlásaira.

A papoknak és az egyház egyéb felszentelt szolgáinak választani kell a papi hivatás és az azzal össze nem függő világi szolgálat között, de mint állampolgárok, valamint híveiknek - politikai irányultságuktól függetlenül - lelki atyjai joguk és kötelességük a közéletben részt venni, a közjó előmozdítását támogatni, a keresztény morállal és tanítással ellenkező tevékenységek ellen fellépni. Politikai opciójukat pedig kizárólag a szavazás során fejezhetik ki.

Mit nem szabad a papoknak:
  • nem pártpolitizálhatnak;
  • nem lehetnek semmilyen politikai párt tagjai;
  • nem vehetnek részt választási kampányban;
  • nem lehetnek a Parlament tagjai vagy jelöltjei.
Az ortodox egyház felszólítja a politikai pártok vezetőit, hogy ne toborozzanak tagokat a klérusból, ne használják politikai célokra az egyház személyeit, templomait, istentiszteleteit és jelképeit. Ugyanakkor biztosítanak afelől is, hogy az egyház -  az egyenlő távolság jegyében - ezentúl is tevékenyen részt vesz az egyház általános politikai életében: a demokrácia, a szabadság, az istenthit, a haza függetlensége és egysége védelmében, elutasítva a kommunista-ateista totalitarizmust valamint az extremizmus bármilyen formáját.

(Forrás: Gandul.info, Evenimentul Zilei, Basilica)
 

Nincsenek megjegyzések: