2012. december 4., kedd

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közleménye az erdélyi magyarság képviseletérőlKözlemény

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) a kezdetektől állást foglalt abban a tekintetben, hogy mindenképpen szükség van a magyar kisebbség bukaresti képviseletére. Az egyenlő távolság elvének kinyilatkoztatásával, a KRE nem kívánt beleszólni a magyar politikai pártok ez irányú egyeztetésébe.

A KRE jónak tartotta a „nemzeti válogatott” létrehozását. Ennek meghiúsulását elsősorban az EMNP és az MPP jobb oldali koalíciójának elmaradásában látja, aminek szinte egyenes következménye volt az, hogy az EMNP, a teljesen más arányt mutató RMDSZ-szel sem tudott megegyezni.

Ilyen körülmények között, - továbbra is fenntartva az eredeti álláspontot – ismételten kijelentjük: az erdélyi magyarság parlamenti képviseletére szükség van!

Éppen ezért, egyetértünk Szász Jenőnek, a leendő Nemzetstratégiai Intézet vezetőjének a hasznos szavazatok megbecsülésének elvére való felhívásával.

Visszautasítjuk Tőkés László volt püspök azon kijelentéseit, mely szerint a KRE elfogadhatatlan szervilizmust tanúsít az RMDSZ felé. Emlékeztetjük, hogy már az ő püspöksége idején is, a KRE választási állásfoglalásai értékelvűen alkalmazkodtak az adott helyzethez. Így esett meg, hogy volt ahol támogattuk az RMDSZ jelöltjeit, volt ahol nem. Jelenleg a KRE igyekszik betölteni azt a szerepet, melyet épp a KRE közgyűlésén életre hívott, és azóta az EMNP-vel egybemosott EMNT teljesen elfelejtett, éspedig: a politikai csatározásokon és pártérdekeken túl, szem előtt tartani az erdélyi magyarság mindenkori érdekeit!

Kijelentjük: a „nemzeti válogatott” életre-hívásának kudarcáért nem vállalhatunk felelősséget! Az a magyar politikai elit felelőssége, és a megegyezésre képteleneket ott kell keresni! A jelen helyzetben, - a román pártszövetségek mért arányait tekintve, ugyanakkor szem előtt tartva a magyar érdekképviselet arányos szükségességét, valamint az egyes magyar szavazatok legnagyobb hasznosíthatóságát - felszólítunk minden felelősséget hordozó magyar embert, hogy szavazzon a pillanatnyilag legnagyobb eséllyel pályázó RMDSZ jelöltjeire.

Nagyvárad, 2012. december 4.

A KRE Tájékoztatási Szolgálata 
 
 
 

15 megjegyzés:

Juhász Péter írta...

Siralamas, hogy oda jutottunk, hogy névtelen felhívást terjeszt valaki az egyház neve alatt.
Ha "ebbe a blogba nem küldhetők névtelen megjegyzések", akkor a névtelen leveleket miért közli?

A római pápa és a Fehér Ház sajtószolgálata

Stud. Theol. írta...

A levél nem névtelen, igaz, intézményi aláírással, de az egyházkerület honlapján jelent meg. Mivel eddig is megjelentek itt az erdélyi magyar egyházak nyilatkozatai, közleményei, ünnepi pásztorlevelei, ez alól sem tehettem kivételt. Tettem ezt is úgy, hogy az ilyenekkel vagy bármi más egyházi/teológiai anyaggal vagy egyet értek, vagy nem. Főleg, hogy ez nem személyes blog, hanem amolyan egyházi, teológiai, internetes lapszemle. Mivel, minden bizonnyal, mától a romániai magyar sajtó is hozni fogja, ha bárki akarná, se lehetne agyonhallgatni.

Stud. Theol. írta...

http://www.romkat.ro/?q=node/3810

Stud. Theol. írta...

http://evangelikus.net/node/954

Stud. Theol. írta...

http://unitarius.org/data/eue/news.aspx

Stud. Theol. írta...

http://www.szatmar.ro/Puspoki_buzditas/hirek/54878

Stud. Theol. írta...

http://www.erdon.ro/kozlemeny-17/2139765

Stud. Theol. írta...

http://itthon.transindex.ro/?hir=31273

Stud. Theol. írta...

harangszo.blogspot.ro/2012/12/kiralyhagomelleki-allasfoglalas.html

Stud. Theol. írta...

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/kampany2012/5970-tokes-laszlo-ellen-fordult-az-egyhaza

Stud. Theol. írta...

http://www.parokia.hu/lap/szekelyudvarhely-iii-reformatus-egyhazkozseg/hir/mutat/4066/?preview=1

Stud. Theol. írta...

http://tokeslaszlo.eu/cikk/nyilatkozat_a_december_9-i_orszagos_valasztasok_targyaban_

Stud. Theol. írta...

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69683

Stud. Theol. írta...

http://refszatmar.eu/?p=19868

Stud. Theol. írta...

http://refszatmar.eu/?p=19855