2012. november 16., péntek

Csűry István királyhágómelléki református püspök üzenete a közelgő parlamenti választások előtt

Pásztori üzenet
Gyülekezzetek, jöjjetek ide!

Kedves Testvéreim!

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkipásztorai kérésének engedelmeskedem, amikor a partiumi gyülekezetek hívő népéhez fordulok az országunkban esedékes parlamenti választások előtt. A kérés hátterében felfedezhető a lelkészek támaszkereső kísérlete, hiszen a gyülekezetek elvárják a bölcs papi tanácsot, miközben a tagok megoszlanak különféle pártok között. Több magyar párt kínálja szolgálatait, és egyre több román párt tart igényt a magyarok szavazatára.

Református Egyházunk Barth Károly megállapítása szerint az a közösség, amely elkötelezve érzi magát a világ iránt, és felelősnek érzi magát érette. Éppen ezért a világnak nincs szüksége elkülönülő és elkülönítő papra, sem kiszakított kis csoportokban ügyködő lévitára, hanem életmentő, „egész-séget” ápoló szamaritánusra, aki felismeri a gondokat, döntést tud hozni, és biztonságos helyre vezeti a sérülteket.

Azzal a jóérzéssel írom a választásokra készülő testvéreimnek ezeket a sorokat, mint aki tapasztalom, hogy legtöbben pontosan látják ezeket a gyógyító szamaritánusokat a környezetükben. Azokat, akikre számíthattunk, amikor templomot építettünk vagy renováltunk, amikor peres ügyeinkben eligazítást kértünk, amikor az oktatás, a kultúra kérdéseiben eljártak. A szamaritánusok kinyújtották felénk a kezüket, a nem szamaritánusok elutasítottak, legfeljebb ígérgettek és magunkra hagytak bennünket.

December 9-én semmi mást nem kell tennünk, mint Isten által adott lehetőséggel sorsunk irányítását megragadni. Azzal, hogy elmegyünk a szavazóhelyekre és választunk a mieink közül, elérhetjük, hogy azok kerüljenek a parlamentbe, akik bennünket képviselnek, ugyanakkor részvételünkkel rontjuk azok esélyét, akik létünket, egységünket és jövendőnket szándékosan vagy csak elvakultan veszélyeztetik.

Testvéreim! Nemcsak az egyházvezető szólal meg, amikor hívlak és elvárlak Titeket a magyar holnap alakítására a szavazófülkékbe, hanem a bibliás lelkész, aki sokat beszélt arról, hogyan menti meg Isten a nemzetét, amelytől csak annyit vár el, hogy engedelmeskedjen.

Isten Igéje ma így szól és kötelez: „Gyülekezzetek, jöjjetek ide! Lépjetek elő mindazok, akik megmenekültek a nemzetek közül! Semmit nem tudnak azok, akik fából készült bálványokat hordoznak, és olyan istenhez imádkoznak, aki nem tud segíteni.” (És.45,20)

Gyülekezzetek ide, és jöjjetek, hogy legyünk együtt, és közösségünket ne bontsa meg semmi, akár belülről fakadó indulat, akár kívülről jövő csábítás.

Lépjetek elő, mert bár megmenekültünk eddig is, de most szavazatainkkal kötelesek vagyunk jelenlétünkről számot adni, hogy utódainknak legyen honnan folytatniuk a küzdelmünket.

Fából készült bálványok tehetetlenek, ezután sem fognak segíteni. A hazugságuk könnyen leleplezhető, hiszen amit mondanak egyszerűen kivitelezhetetlen.

Gyülekezzetek, jöjjetek ide! Hagyjuk el a lemondás bűnné mélyülő hangulatát, kerüljük a félrevezetés hamis tanúbizonyság-tevőit, legyünk végre egy nép az egy Isten egymásra talált gyermekei.

Nagyvárad, 2012. november 15.

A békesség kötelékében
Csűry István
püspök

Nincsenek megjegyzések: