2012. december 29., szombat

Az év és a hónap bibliai igéi (2013)


http://www.oeab.de/_gfx/logo.gif

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen
(ÖAB)
http://www.oeab.de
2013

Az év igéje

"Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük."
(Zsid 13,14)
A hónap igéje

Január
"Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon." (Zsolt 16,11)

Február
"Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen!" (Lk 11,35)

Március
"Az Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. Mert az ő számára mindenki él." (Lk 20,38)

Április
"Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb." (Kol 2,6-7)

Május
"Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért!" (Péld 31,8)

Június
"Isten nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket; bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet." (ApCsel 14,17)

Július
"Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok..." (ApCsel 18,9-10)

Augusztus
"Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél." (Zsolt 30,12)

Szeptember
"Ne bánkódjatok, mert az ÚR előtt való öröm erőt ad nektek!" (Neh 8,10)

Október
"A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten." (Zsid 13,16)

November
"Íme, az Isten országa közöttetek van!" (Lk 17,21)

December
"Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága." (Jn 1,4)

Nincsenek megjegyzések: