2010. november 22., hétfő

Megszületett a temetőtörvény

Megszületett a temetőtörvény

erdon.ro
2010.11.22

Bihar megye - Mint arról már hírt adtunk, a parlament elfogadta a temetőkre, az emberi krematóriumokra és a temetkezési szolgáltatásokra vonatkozó törvényt, mely Lakatos Péter RMDSZ-es parlamenti képviselő kezdeményezésére született meg.

A törvény szabályozza a temetők, krematóriumok és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások működési módját. A törvényben rögzített alapelv az, hogy a temetkezési szolgáltatást végző vállalatok tiszteletben kell tartsák az elhunytnak saját temetésére vonatkozó, életükben kifejezett végakaratát, ha pedig ilyen nincs, akkor az elhunyt vallási hovatartozását kell figyelembe venni a temetéskor. A temetés lehet egyházi és laikus. Előbbi esetben a temetés az illető egyház kánonjai, szokásai szerint zajlik le, laikus temetés esetén pedig a szervezők állapítják meg a temetés lebonyolításának a módját.Az önkormányzatok kötelesek minden településen temetőt létesíteni, és azokat úgy kialakítani, hogy mindegyik a törvény által elismert felekezetnek külön temetkezési területe legyen benne. A temető tulajdonosa köteles karban tartani a létesítményt. A tulajdonos a temetőben végzendő munkálatokra felfogadhat egy céget is. A temetőket kerítéssel kell körbevenni, és azokban a temetőkben, melyeket a most elfogadott törvény életbe léptetése után létesítenek, a kerítés köré fákat kell ültetni.

A halottak exhumálását csak ügyészi döntés alapján lehet elvégezni. Az exhumálás az év bármelyik időszakában elvégezhető a bukaresti illetve a megyei egészségügyi hatóságok jóváhagyása nélkül, amennyiben több mint hét éve elhunyt személy exhumálásáról van szó.

Szabályok

Egy temető rendeltetését csak jól megalapozott indokok alapján, az utolsó temetés után harminc évvel, és az összes emberi maradvány elköltöztetése után lehet megváltoztatni, és csakis a vallásügyi államtitkárság és az illető egyház jóváhagyásának alapján. A temető üzemeltetője nyilvántartást kell vezessen a temetésre és az elhunyt személyére vonatkozó legfontosabb adatokkal. A temetést igénylő személynek, és a temetkezési hely koncessziójával rendelkező személynek joga van beletekinteni a nyilvántartásba, és a temető üzemeltetőjének kötelessége a temető nyitvatartási ideje alatt információkat adni mindazoknak, akik az eltemetett személyek temetési helye felő érdeklődnek. Amennyiben az elhunyt személy még életében nem rendelkezett temetésének módjáról, akkor családtagjai vagy a hatóság foglalkozik a temetés lebonyolításáról. Amennyiben az elhunytnak nincsenek rokonai, akik a temetés elrendezését intézzék, akkor az illető település polgármestere teszi ezt meg. Amikor lejár a temetkezési hely használati határideje, a terület bérlőjének elővásárlási joga van, és ennek halála után az ő legközelebbi rokonára száll át ez a jog. A temető üzemeltetője megvonhatja a használati jogot, ha az elhunytat elköltöztették, vagy ha a bérlő több mint két éven át nem gondozta a sírhelyet. Egészségügyi intézményekben tilos temetkezési szolgáltatásokkal foglalkozó irodát működtetni, ilyen vállalkozásokat reklámozni. A törvény előírásokat tartalmaz az elhunytak szállítására, valamint a hamvasztásra vonatkozóan is. Ez utóbbi tekintetében a törvény kimondja, hogy azonosítatlan elhunytak esetében nem lehet hamvasztani. A törvény leszögezi, hogy a temetők ingyen látogathatók.

Nincsenek megjegyzések: