2010. november 1., hétfő

Felavatták Batizi András reformátor szobrát

Batizi András szobrot avattak

szatmar.ro
2010.10.31.

Kétnapos rendezvény keretében avatták fel a Batizon született reformátor szobrát.

http://www.szatmar.ro/files/tiny_mce/Czinzel2/batiz%20be.jpg

Batizi Andrásról eddig vajmi keveset tudott a megye magyarsága. A zsoltáríró-reformátor emlékének ápolására pár évvel ezelőtt létrejött és a nevét viselő kulturális egyesület fő célkitűzése emlékének ápolása - ezirányban vasárnap délután megtörtént a legfontosabb lépés.

Batizi András szobrának leleplezését megelőzően Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, majd Nt. Kovács Sándor esperes, Csehi Árpád, megyei tanácselnök, Király Lajos, háigazda-lelkész köszöntötte a zsúfolásig telt templomban jelenlévőket.

http://www.szatmar.ro/files/tiny_mce/Czinzel2/batiz%20bee.jpg

A Collegium Régizeneegyüttes és a Szatmár Megy Református Egyházmegye Lelkészkórusa dalaival visszaidézte a fél évezreddel ezelőtti időket, helyi diákok szavaltak.

A szobrot két helyi egyházfi leplezte le. Ünnepi beszédet mondott dr. Buzogány Dezső, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzora, aki felvázolta Batizi András eléggé homályba vesző életútját: a reformátor 1510 körül született Batizon, majd az 1540-es években Wittenbergben tanult, ami után tokaji prédikátor lett.

Mind Buzogány, mind az utána szólók kihansgúlyozták: a Reformáció nem csupán egy egyházat megújító eszme, hanem egy világszemlélet, egy „kulturális forradalom" volt - hiszen ismét anyanyelvükön hallhatták Isten ígéjét az emberek. Beszéltek még: Szilágyi Mátyás, Magyarország kolozsvári főkonzulja, dr. Varga Attila, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új főgondnoka, Bondics Miklós, a Batizi András Kulturális Egyesület elnöke.

A vasárnapi szoboravatási ünnepséget megelőző napon Batizi András tevékenységét és korát felidéző szimpóziumot tartottak a szülőfalu református templomában.


Nincsenek megjegyzések: