2009. augusztus 12., szerda

Messiás-festmények Debrecenben

http://kultura.hu/img/upload/200906/georgesrouault_keresztrefeszites.jpg
Rouault

Csütörtökön nyílik Debrecenben a Messiások, avagy a nyugati ember és a megváltás gondolata című tárlat


Folyamatosan érkeznek a nagy értékű műalkotások a világ minden részéből Debrecenbe, az augusztus 13-án megnyíló Messiások, avagy a nyugati ember és a megváltás gondolata című grandiózus tárlatra - közölte Gulyás Gábor a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ igazgatója, annak kapcsán, hogy szigorú biztonsági intézkedések közepette megérkezett Kanadából Georges Rouault Keresztrefeszítés (1939) című alkotása.

A francia katolikus festő eddig Magyarországon még sosem látott, különleges biztonsági ládába csomagolt, 108,5 centiméterszer 89 centiméteres, üvegből készült kompozícióját a montreali kortárs művészeti múzeum művészettörténészének jelenlétében bontották ki és mutatták be az újságíróknak.

Gulyás Gábor beszámolt arról is, hogy már Debrecenben van Redon Krisztus a kereszten című olajképe, a párizsi Musée D`Orsay tulajdona, az angol Bacon triptichonja a bécsi Essl-gyűjteményből és Szervátiusz Tibor monumentális, Dózsa György alakját ábrázoló négyméteres vörös réz szobra a Magyar Nemzeti Galériából.

A Messiások, avagy A nyugati ember és a megváltás gondolata címmel nyíló tárlatot mintegy kétéves szervezés előzte meg. A kiállításon 81 múzeum és ismert magángyűjtő a messianizmus témaköréhez kapcsolódó modern és kortárs műveit mutatják be a MODEM 1300 négyzetméteres kiállítóterében.

reformatus.hu
http://www.modemart.hu/upload/image/kiallitasok/messiasok/Odilon%20Redon-Christ%20en%20croix.jpg
Redon


Messiások

A nyugati ember és a megváltás gondolata


A Messiások nem egy külföldi sztárkiállítás magyarországi adaptációja, hanem hazai szervezésben – de nemzetközi összefogással – létrejövő tárlat. A művek tematikusan kapcsolódnak egymáshoz. A kiállítás témája a messianizmus és a megváltás vallásos, illetőleg profán szférája a nyugati kultúrában. A tárlat a témát nem kronologikus rendben kívánja bemutatni s nem akar semmilyen történeti, teológiai vagy pszichológiai nézőpont illusztrációja lenni. A modern és kortárs vizuális művészeti alkotásokban megjelenő árnyalt közelítéseket, katartikus elbeszéléseket olyan új összefüggésrendben mutatja be, amely képes arra, hogy aktualizálja és a látogatók számára egzisztenciálisan fontossá tegye a megváltás gondolatát. A kiállítás négy fő részből áll.

Mind a vallásos (elsősorban a keresztény), mind a profán bölcseleti (filozófiai, pszichológiai) megváltás-értelmezések a halál problémájától indulnak el. Ádám és Éva bűnbeesésének ez a következménye, a modern ember metafizikai szenvedésének ez az állandó viszonyítási pontja. Az alkotó ember legfőbb implicit motivációja szintén a halál. Ez a témája A halott ember című résznek. Miért lehet megváltás a halál és miért vágyunk rá, hogy megváltsanak bennünket a haláltól? Mindez szorosan kapcsolódik az emberi test témájához. Ha a hús a halál után elenyészik, miféle alakban lehetséges – ha képesek vagyunk lehetségesnek elfogadni – a feltámadás?

A megváltás lehet individuális vagy közösségi. Az első esetben még akkor is a test megváltásáról van mindig szó, ha az transzcendens vagy – egy kissé anakronisztikus kifejezéssel élve – lelki élményen, vágyon alapul. Miféle test adatott nekünk? Ez a címe annak a résznek, amelynek a személyes megváltás a témája, azon belül főként a testiség fegyelmezése, elnyomása a szellemi tartalmak megjelenése, a spirituális megtisztulás érdekében. A test gyötrése, megkínzása mögött nem egyszer felsejlik az imitatio Christi gondolata – a vallásos narratívától függetlenül.

A közösségi megváltás meghatározó területét az eszkatológikus elemeket is magukban hordozó politikai ideológiák jelentik, amelyek a XX. században többször szinte feldolgozhatatlan traumákhoz, tragédiákhoz vezettek. A történelem ígérete című rész a társadalmi igazságtalanságokat, nemzeti sérelmeket vagy gazdasági kiszolgáltatottságot elszenvedő tömegeket megváltással kecsegtető eszmerendszereket s az azokat megjelenítő politikai vezetők (többségében diktátorok) világát mutatja be. A kiállított művek a modern nyugati történelem hamis messiásait, a társadalom politikai felügyeletének visszás, esetenként abszurd mechanizmusait jelenítik meg.

A tárlat központi része A megváltás keresztje címet viseli. A témája elsősorban a keresztény megváltás-toposz, a mellette való bizonyság vagy éppenséggel annak kétségbevonása. Sztereotípiáktól mentesen, a sematikus megoldásokat kerülve, felkavaró alkotásokkal kívánjuk bemutatni az áldozathozatal megrendítő témáját. Ugyanitt kapnak helyet a szekularizált megváltás esélyét tematizáló alkotások is.

modemart.hu


Nincsenek megjegyzések: