2008. december 24., szerda

lapszemle 2008.12.24.

Krisztus hozza…
Nagyvárad - Csendes adventi éjszakában keresem a szavakat, és igyekszem ünnepi gondolatokban megfogalmazni a közelíto karácsony üzenetét. Nehezen haladok. A cím eddig tucatnyi változatban került a képernyore, de lehet a jelenlegit is törölni fogom.
Csûry István helyettes püspök ünnepi köszöntoje
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/krisztus-hozza/cn/news-20081223-07252532

Karácsony – 2008
Szatmár - I. János 4,10-11: „Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy O szeretett minket, és elküldte az O Fiát engesztelo áldozatul a mi buneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást." 
Sipos Miklós, a Szatmári Református Egyházmegye esperesének ünnepi köszöntoje
http://www.hirlap.ro/mh/cikk.php?id=19187&apparition=2008-12-24

Elérkezünk-e Betlehemig?
Bihar megye - "Menjünk el egészen Betlehemig és nézzük meg, hogyan is történt minden, amirol üzent nekünk az Úr!" (Lk. 2,15).
Nacsádiné Csuka Melinda kórházlelkész ünnepi gondolatai
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/elerkezunk-e-betlehemig/cn/news-20081223-07234789

"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel."
Bihar megye - Kedves ünneplok, kedves Olvasó! Ha az ember végigmegy a sétáló utcán vagy az emberek arcát figyeli a nagy bevásárlóközpontokban, nem lát egyebet csak rohanást, fáradt tekinteteket, munkától kimerült arcokat, kasszánál türelmetlenül órájukat figyelo embereket, akik viselkedésébol, hangulatából aligha lehetne fölfedezni, hogy karácsony közeledik.
Mátyás Attila evangélikus esperes ünnepi köszöntoje
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/oruljetek-az-urban-mindenkor-ismet-mondom-oruljetek-az-ur-kozel/cn/news-20081223-07255932

Gyermekként megállni a jászolbölcso mellett
Bihar megye - Elhalkul a világ zaja. Felcsendül az égi ének, s emberek sokasága indul el a háromkirályok útján, Betlehem felé, hogy üdvözölje a Gyermeket, hogy köszöntse Isten legjobb fiát, akinek csillaga gyúlt az égen, és véget érnek a csillagtalan sötét éjszakák, s az angyali ének talán megállítja a szennyében pörgo világ tengelyét, hogy legalább egy este tegyék le a fegyvert az egymással szembenállók, legalább egy este fordítsuk egymás felé tekintetünket, az ökölbe szorított kéz lendüljön ölelésre...
Buzogány-Csoma István, a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközség lelkészének ünnepi köszöntoje
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/gyermekkent-megallni-a-jaszolbolcso-mellett/cn/news-20081223-07283591

Új református parókia Biharon
Bihar megye – Vasárnap a község elöljáróinak, a gyülekezet tagjainak, a környék lelkészeinek és gondnokainak, továbbá számos meghívott jelenlétében avatták fel Biharon a református egyházközség új parókiáját.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/uj-reformatus-parokia-biharon/cn/news-20081222-03535719

Igehirdetés a börtönben
Arad - Rács mögé bújó szeretet. Gyurkócza Aranka evangélikus börtönlelkész rendszeresen látogatja a magyar nemzetiségu, különbözo vallású rabokat. Bibliaórákon találkoznak a fegyház falain belül, szigorú felügyelet mellett.
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/racs_moge_bujo_szeretet.php

Van-e számára hely a Te szívedben?
Kárpátalja - Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök, Majnek Antal munkácsi római katolikus megyéspüspök, Milan Sasik munkácsi görög katolikus megyéspüspök ünnepi köszöntoje
http://www.karpatinfo.net/article82516.html
 

Nincsenek megjegyzések: