2011. május 3., kedd

Interjú Tőkés István nyugalmazott teológiai professzorral

Interjú Tőkés István nyugalmazott teológiai professzorral

Krónika
2011. április 29.

1916. augusztus 8-án született a háromszéki Málnás községben. A kolozsvári Református Teológiai Fakultáson szerez diplomát 1938-ban, majd Németországban és Svájcban képezi magát. Vásárhelyi János püspök hívására tér haza. 1940-től püspöki titkár, 1945-től az Erdélyi Református Egyházkerület egyház-igazgatói, előadói tanácsosa. 1957-ben az egyházkerület generális direktorának, 1974-ben főjegyzőjének választják. 1973 októberétől a kolozsvári protestáns teológián a református újszövetségi exegézis és bibliai teológia professzora. 1983-ban külső nyomásra nyugdíjazzák.

http://kronika.ro/image.php?width=350&&cropratio=4:3&image=/resources/tokes_istvan_ga.jpg


Nincsenek megjegyzések: