2012. február 13., hétfő

Határozat Názáreti Jézusnak az egyházi státusz megszerzésére irányuló kérelméről

Határozat Názáreti Jézusnak az egyházi státusz megszerzésére irányuló kérelméről

evangelikus.hu
2012. február 13.


Kelt: 33-ban. A nagytiszteletű Szanhedrin a Názáreti Jézus (anyja neve: Mária, születési idő: 1., hely: Betlehem) kérelmét az egyházi státusz megszerzésére elutasítja. Forrás: facebook.com


Indoklás:

A kérelmező és a jelenléti ívet kézjegyükkel (aláírások, jelek, x-ek, stb.) hitelesítő személyek nem tudták a jogszabály által kötelezően előírt, alábbi feltételeket igazolni:

1. ) 100 éves nemzetközi múlt.

Kérelmezők hivatkoztak ara, hogy vezetőjük kezdetektől van , minden Ő általa és Benne teremtetett. Ez a hivatkozás nem lehet helytálló, hiszen ezt kizárólag (a nevét ki ne mondjuk) JHVH-ra igaz, akinek küldötte idővel megszabadít minket a külföldi elnyomás alól.

2.) 1000 fős tagság.

Kérelmezők mindösszesen 12 főt + vezetőjüket tudták tagként felmutatni. Itt jegyzi meg a hatóság, hogy egy bizonyos Iskáriótes Júdás nevezetű személy nem nevezhető elkötelezett követőnek, meglehetősen bizonytalan. Ez a tény és létszámuk alacsony volta megerősítette a hatóság azon meggyőződését, hogy ez a mozgalom nem lesz hosszú életű.

3.) Társadalmilag hasznos tevékenység

A lefolytatott vizsgálati eljárás során bizonyítást nyert, hogy a kérelmezők a társadalom számára kifejezetten káros tevékenységeket folytatnak, melyeket az alábbiakban részletezünk:

– szombatnapon gyógyítanak,

– vezetőjük kegyelemről és a bűnök bocsánatáról beszél (züllesztve ezzel a társadalom erkölcsét és a jog hatalmát),

– mennyei királyságot hirdetnek, mely aláássa választott vezetőink tekintélyét,

– általában örömhír üzenetével traktálják a lakosságot ezekben a nehéz időkben.

4.) Vezetőség.

Sajnálatos módon nem sikerült megegyezniük ügyvezető és képviseleti szervekről. Folyamatosan azt kérdezgetik, hogy melyikük a nagyobb.

5.) Székhely

Saját bevallásuk szerint (rókának van barlang, madaraknak fészek, az Emberfiának nincs hova lehajtana a fejét) nem rendelkeznek. Ennek a tényadatnak a birtokában hatóságunk megkereste a társszerveket és kérelmezőknek fejenként – Júdás előzetes egyeztetés alapján mentesülhet a megfizetése alól – 150.000.-, azaz egyszázötvenezer forint bírsággal sújtja. A pénzbírság megfizetését jelen határozat kézhezvételét követő 5 napon belül kell teljesíteni.

A határozat jogerős, fellebbezésnek – természetesen – nincs helye.


Nincsenek megjegyzések: