2011. június 17., péntek

Ökumenikus összefogás a kolozsvári Házsongárdi temetőért

Ökumenikus áhítattal jelzik: nem hagyják tovább veszni a Házsongárdot!

Agnus Rádió

Felhívás

Az elmúlt napokban Kolozsváron több rendben is olyan eseményeknek lehettünk tanúi, melyet nem hagyhatunk szó és cselekvés nélkül. A felújított Mátyás szoborcsoport elé törvénytelenül helyeztek el egy minket sértő táblát, s pünkösdkor pedig máig ismeretlen tettesek csúfolták meg a házsongárdi temető műemlék sírjait. A történtek semmiféle újdonságot nem jelentenek, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a temetőben már évek óta büntetlenül garázdálkodhat bárki, és folyamatosan tűnnek el felbecsülhetetlen építészeti emlékeink és kegyeleti helyeink. A Házsongárd többszáz jelentős erdélyi személyiség nyugvóhelye. Tudósok, politikusok, művészek, egyházfők síremlékei alkotják együtt az erdélyi nemzeti panteont. Alig él ma köztünk olyan kolozsvári, akinek ne lenne legalább egy olyan sírhelye itt, amelyre halottak napján elhelyezhet egy szál gyertyát.

Úgy tűnik, mára ez a kegyeleti hely már önmagát nem tudja megvédeni. Kihalófélben a hely szelleméhez igazodó kulturált viselkedés és kölcsönös tisztelet. Az évek óta tartó pusztításnak, rongálásnak mindeddig egyetlen városi hatóság sem volt képes véget vetni.

Mindenkit hívunk július 2-án, szombaton 18 órára a házsongárdi temető bejáratához. Célunk, hogy az ökumenikus áhítat és a temető együttes bejárása által is jelezzük: nem hagyjuk tovább veszni a Házsongárdot! Ez csak az első lépés, de tudjuk, hogy követni fogják mások, hogy végre rendeződjön ez az évek óta húzódó állapot.

Kezdeményezésünkhöz várjuk mindazok csatlakozását, akik szívükön viselik e nemzeti emlékhely sorsát.

Kezdeményezők:

Gergely Balázs,
Csigi Levente,
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

Bibza Gábor lekész,
Kolozsvár-Törökvágási Református Egyházközség

Takó István egyetemi lelkész,
Kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség

Rácz Norbert lekész,
Belvárosi Unitárius Egyházközség

Fehér Attila lekész,
Evangélikus-lutheránus püspöki tanácsos

Batizán Attila lelkész,
Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület

Tőkés Lehel,
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Boldizsár Beáta lelkészjelölt,
Collegium Lutheranicum

Kolozsvár, 2011. június 17

http://proteo.hu/hazsongard/grafika/szenczi.gif

Nincsenek megjegyzések: