2011. április 13., szerda

Trianon utáni változások a partiumi protestáns egyházak életében

"Trianon utáni változások a partiumi protestáns egyházak életében"
konferencia


2011. április 15-16.

Partiumi Keresztény Egyetem
http://partium.ro

http://partium.ro/pict/logo1.gif
Péntek, 2011. április 15. Délelőtti ülés
Nagyvárad, Újvárosi Református Egyházközség Imaterme
Kálvin utca 2.szám, a templom udvarán

 • 10:00 – 10:15 Áhítat (Nt. Herdean Gyöngyi lelkipásztor)
 • Vendégek és résztvevők köszöntése (Dr.Hermán M. János)
 • 10:15 – 10:45 Dr. Czire Szabolcs: Az unitáriusok vallásosságának alakulása Trianontól napjainkig
 • 10:45 – 11:00 Buzogány Csoma István: A Nagyváradi Unitárius Egyházközség megalakulása és működése a Trianont követő időszakban
 • 11:00 – 11:20 Soós József: Misszió Erdélyben és Partiumban a két világháború között
 • 11:20 – 11:30 Hozzászólások (moderátor: drs.Kánya Endre)
 • 11:30 – 11:45 Kávészünet
 • 11:45 – 12:05 Emlékezés Gr. Tisza István születésének 150. évfordulójára. Dr. Szendrei Ákos: Ellentétek és szembenállások Tisza István és Justh Gyula parlamentáris értekezésében
 • 12:05 – 12:20 Dr. Pálfi József: Királyhágómellék-kérdés a második bécsi döntést követően
 • 12:20 – 12:40 Hozzászólások
 • 12:40 – 13:00 Záró áhítat (Nt. Sándor Lajos lelkipásztor)
 • 13:00 Ebéd


Péntek, 2011. április 15. Délutáni ülés
Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, Bartók terem

 • 17:00 – 17:15 Áhítat (Nt. Forró László lelkipásztor)
 • 17:15 – 17:45 Dr. Chirodea Letiția – Dr. Boros-Konrád Katalin: Zenei műsor
 • 17:45 - 18:05 Orosz Otília Valéria: Az Újvárosi Református Énekkar szerepe a nagyváradiművelődési életben
 • 18:05 – 18:15 Kávészünet
 • 18:15 – 18:35 Drs. Péter Csaba: A presbitérium egyházépítő szolgálata Trianont követően
 • 18:35 – 18:55 Dr. Hermán M. János: Trianon következményeiről a korabeli holland sajtó tükrében
 • 18:55 – 19:10 Hozzászólások (moderátor: drs.Kánya Endre)
 • 19:10 – 19:25 Esti áhítat (Drs.Kasza Ida tanár)
 • 20:00 Vacsora

Szombat, 2011. április 16.
Érmihályfalva

 • 14:00 Dr. Hermán M. János könyvadományának átadása a Bernáth József Református Iskola részére
 • 14:15 Ebéd – Sass Kálmán Gyülekezeti Terem
 • 16:00-tól Padlás Galéria
 • 16:00 – 16:05 Dr. Szilágyi Ferenc – vendégek és résztvevők köszöntése
 • 16:05 – 17:05 Dr. Süli-Zakar István: A magyarok nyelvi-, kultúr- és genetikai rokonsága
 • 17:05 – 17:25 Drs. Balázs Csilla lelkipásztor: A tisztelet etimológiai értelmezése
 • 17:25 – 17:35 Kávészünet
 • 17:35 – 17:55 Dr. Buzogány Dezső – Dr. Ősz Sándor Előd: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának dokumentumai
 • 18:00 – 18:30 Vetített kiállítás régi magyar családi dokumentumokból – az Érmelléki Demokrácia Központ gyűjtése
 • 18:30 Állófogadás


1 megjegyzés:

Gyantai Hírmondó írta...

Drs. Soós József helyett Soós József-Tamás lelkipásztor-tanár, ugyanis sajnos nem vagyok doktorjelölt, csak egyszerű lelkipásztor és a Partiumi Keresztyén Egyetem teológiai tanszékének óraadó tanára