2010. október 22., péntek

KRE: Egyházkerületi tisztújítás zökkenőkkel

Egyházkerületi tisztújítás zökkenőkkel

erdon.ro
2010.10.22

Nagyvárad - Hat évre ismét Csűry Istvánt válaszotta püspökké a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tisztújító közgyűlése, mely döntött a főgondnok, a jegyzők az aljegyzők személyéről, illetve a különböző testületek személyi összetételéről is.Az egyházkerületi tisztújító közgyűlésen Fazakas Csaba esperes, az Esperesek Kollégiumának elnöke mondott nyitóáhitatot, majd a szavazatszámláló bizottság megválasztásával kezdetét vette a tisztújító folyamat. A Pásztori Kupán István bizottsági elnök vezette testület megállapította azt, hogy a közgyűlés 84 tagja közül minsössze egy hiányzik, így a közgyűlés határozatképes. Mikor azonban a bizottság elrendelte volna a szavazás megkezdését, elhangzott a javaslat, hogy előzőleg a választási bizottságnak ismertetnie kellene a jelöltek névsorát. Ennek a felkérésnek Szűcs Andárs Ottó az egyházkerületi választási bizottság elnöke eleget is tett, így derült kék pontatlanság a jelenlevők számára: a jelöltlistán szerepelt Székely József név, viszont az illető tisztségre Székely István jelölte magát, így az összes téves nevet tartalmazó szavazólap helyett újat kellett nyomtatni.


Ennél is nagyobb galibát okozott Szőnyi Levente bejelentése, miszerint ő nem jelöltette magát a lelkészi aljegyzői tisztségre, mégis szerepel a neve a jelöltlistán. Felmerült annak lehetősége, hogy az ő jelölését egyszerűen ne vegyék figyuelembe a szavazáskor, Mikló Ferenc nagyszalontai esperes azonban jelezte, hogy erre a tisztségre az előírások szerint minimum három jelöltet kell állítani, ráadásul olyanokat, akik meghatározott határidőre benyújtottak nyilatkozatot arról, hogy megválasztásuk esetén vállalnák a tisztséget. Viszont semmilyen garancia nem volt arra, hogy az Egyházkerületi Választási Bizottság (EVB) birtokában van még ilyen nyilatkozatoknak, így Pásztori Kupán István felvetette a közgyűlés elnapolását, mert mint mondta ő nem írhat alá olyan dokumentumot, amit a szavazás után joggal megfellebezhetnének. A helyzetet végül Forró László előadótanácsos gyakorlati javaslata mentette meg. Forró leszögezte: Szőnyi Levente bejelentését tudomásul kell venni, az EVB pedig az igazgatótanácsban ki kell keresse a jelölőlistán következő személy nyilatkozatát, mert mint mondta, az EVB-nek kötelessége volt begyűjteni határidőre az összes ilyen nyilatkozatot. Míg a püspöki és főgondnoki tisztségre történő szavazás zajlott az EVB előkerítette a szükséges dokumentumot, így a tisztújítás második szakasza is az előírásoknak megfelelően lebonyolódhatott. A szavazás eredményei ellen a közgyűlés minimum tíz százalékának aláírásával ellátott beadványban lehet fellebbezni a szavazástól számított tizenöt napon belül.


Az Ige hírdetése


A püspökválasztás eredményhirdetése után Csűry István tisztségében megerősített püspök a következőket nyilatkozta lapunknak: „Az egyházkerület egységes kell legyen, és én a magam részéről nyitott vagyok a velem szemben indult Csernák Béla felé is. A közeljöbőben keresni fogom az alkalmat, hogy megbeszéljük azt, amit ő akart volna prioritásként megtenni az egyházkerületben. Én továbbra is szeretném egyre erőteljesebben szolgálni az úgynevezett profi egyházi szolgálatot. Legnagyobb feladatunk a Ige minden szívhez, lélekhez való eljutása, ebben szeretném segíteni a lelkipásztorokat a gyülekezeteket is.”


Nincsenek megjegyzések: