2013. december 11., szerda

Bibliai ABC

A 
Küszködsz a hívő életedben? 
„…adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek”
(Róm 6,13)

Á
 A nyelveddel van problémád? 
Áldom az Urat mindenkor, állandóan Őt dicséri a szám”
(Zsolt 34,2)

B
Vonakodsz szolgálni? 
„…bátran szólják Isten Igéjét”
(Fil 1,14)

CS 
Zaklatott vagy? 
„…csendes vizekhez vezet engem”
(Zsolt 23,2)

D
 Legyőzve érzed magad? 
De hála legyen az Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket…”
(2Kor 2,14)

E
 Emlékszel a kudarcokra? 
„…egyet cselekszem: ami mögöttem van, azt elfelejtve … futok egyenest a cél felé….”
(Fil 3,14)

É
 Kétségbe vonod az Igét? 
Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, Igédben reménykedem”
(Zsolt 119,147)

F
 Szükségben vagy? 
Fordítsd felém füledet, és segíts meg!”
(Zsolt 71,2)

GY
 Lehangolt vagy? 
„…győzelmes jobbommal támogatlak”
(Ézs 41,10)

H
 Rosszkedvű vagy? 
Hálát adok a Krisztus Jézusnak, … aki megerősített engem…”
(1Tim 1,12)

I
Bánatos vagy? 
„…igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem”
(Zsolt 51,16)

J
Lusta vagy és nem kezdeményező? 
„…jó cselekedetre törekszik”
(Tit 2,14)

K
 Elcsüggedtél? 
Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben
… mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős”
(2Kor 12,10)

L
 Gyötör a Sátán?
Legyőzték őt (a Sátánt) a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével”
(Jel 12,11)

M
 Nehézséged van? 
Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok”
(1Pt 5,7)

N
 Nincs bizodalmad? 
Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül”
(Zsolt 86,10)

O
 Akadályok állnak előtted? 
Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!”
(Zsolt 91,2)

Ö
 Rosszak a körülményeid? 
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek”
(Fil 4,4)

P
Kételkedő a szíved? 
Pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt...”
(Zsolt 78,38)

R
 Ingadozik a hited? 
„… a reménység hitvallásához szilárdan, ingadozás nélkül ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett”
(Zsid 10,23)

S
 Aggodalmaskodsz? 
Semmiért se aggódjatok … mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt”
(Fil 4,6)

SZ
 Rossz a vérmérsékleted? 
„A szeretet … nem gerjed haragra…”
(1Kor 13,5)

T
 Úgy érzed, lefelé süllyedsz? 
Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által…”
(1Pt 1,5)
Ú
 Gyenge vagy? 
„… az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!”
(Neh 8,10)

V 
Tehetetlennek érzed magad? 
„…van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem”
(Fil 4,13)

Z 
Úgy érzed, Isten hallgat?
 „…zörgessetek, és megnyittatik nektek”
(Lk 11,9)

Nincsenek megjegyzések: