2013. december 7., szombat

Az év és a hónap bibliai igéi (2014)

Az év és a hónap bibliai igéi
(2014)

http://www.oeab.de/_gfx/logo.gif

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen
(ÖAB)
http://www.oeab.de

Az év igéje
„Isten közelsége oly igen jó nékem.” (Zsolt 73,28)

A hónap igéje

Január
„Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom! Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem.” (Zsolt 143,8)
 
Február
„Csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.” (Ef 4,29)

Március
Jézus Krisztus mondja: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,35)

Április
„Szomorúságotok örömre fordul.” (Jn 16,20)

Május
„Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28)
 
Június
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22-23)

Július
„De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz.” (Zsolt 73,23-24)

Augusztus
„Énekelj az Úrnak, te egész föld! Hirdessétek szabadítását nap mint nap!” (1Krón 16,23)

Szeptember
„Légy erős és bátor, ne félj, és ne rettegj!” (1Krón 22,13)

Október
„Dicsőítsd meg az Urat nagylelkűségeddel, s ne légy fukar, amikor első termésed feláldozod.” (Sirák 35,7)

November
„Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!” (Ézs 1,17)

December
„Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz.” (Ézs 35,1) 
 

Nincsenek megjegyzések: