2013. február 7., csütörtök

Királyhágómelléki részvétnyilvánítás dr. Hegedűs Loránt református püspök temetésére


A feltámadás hitével

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület hívő népének nevében megköszönjük Istenünknek gazdag ajándékát, amelyet dr. Hegedűs Loránt szolgálatával közölt velünk, és püspök testvérünk halála után, mint bőséges lelki és szellemi örökségként hagyott reánk.

Élete példaadás volt. Krisztus szolgájaként felmutatta szolgatársainak a bizonyságtétel csodáit. Tudásával Isten titkainak hiteles sáfáraként (1Kor 4,1) ismeretszerző munkára bírta a gyülekezetépítő munkatársakat szerte a világban szétszóródott magyarok között.

Elbomlott földi sátorházát 2013. február 16-án, szombaton 13 órakor a Fiumei úti nemzeti Sírkertben helyezzük nyugalomra. Részvétünk kegyelet-teljes kifejezésére alkalmunk nyílik a szertartás előtti órában.

Családja, tisztelői, a magyar reformátusok gyászában Isten igéjét hívjuk a magunk vigasztalására is: „Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Nagyvárad, 2013. február 7.

A békesség kötelékében,
a viszontlátás tudatában,

Csűry István
 a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke
 

Nincsenek megjegyzések: