2013. január 27., vasárnap

Hans Küng: A katolikus egyház rövid története


Hans Küng
A katolikus egyház rövid története
2005
Eredeti kiadás: 2001

"A katolikus egyház történetét ez a könyv nem oly módon tárgyalja röviden, ahogyan azt egy egyháztörténész írná meg. Mondanivalómat rövidre fogva és többnyire jelen időben előadva, figyelmemet a nagy vonalakra, a főbb struktúrákra és a jelentős személyiségekre összpontosítom, kerülve minden szaktudományos ballasztot. A római katolikus paradigmának kétségtelenül a pápaság a központi eleme, ezt nem lehet nem észrevenni. A katolikus egyház történetét a tizenegyedik századtól fogva a pápaság monarchikus-abszolutista intézménye határozta meg, ez vezetett a szakadáshoz a nyugati és a keleti egyház között. A katolikus egyház történetének legfőbb jellegzetessége, hogy a pápaság intézményének hatalma a nehézségek és vereségek ellenére folyamatosan nő. Ennélfogva nem annyira a liturgia, a teológia, a népi vallásosság, a szerzetesség vagy a művészetek jelentenek neuralgikus problémákat, hanem az egyházi alkotmány problémái, amelyeket a hagyományos katolikus egyháztörténet kevéssé dolgozott fel. És már csak a bennük rejlő ökumenikus gyúanyag miatt is én ezeket kívánom különös gondossággal megvizsgálni. A katolikus egyház történetét természetesen másképpen is meg lehet írni: az eseményeket „semlegesen” leíró hittudósként vagy olyan történészként, akinek életét az egyház története nem szabta meg döntő mértékben. De megírhatja a „megértésen” fáradozó, a „hermeneutikára” felesküdött filozófus vagy teológus is, akinek a „mindent megérteni” egyben azt is jelenti, hogy „mindent megbocsát”. Én azonban a katolikus egyház történetét olyan emberként írom meg, akire az egyház lesújtott, aki a történeti összefüggések okán „érti”, de semmiképpen nem bocsátja meg a szellemi elnyomást és az inkvizíciót, a boszorkányégetést, a zsidók üldözését, a nők diszkriminációját. Olyasvalakiként írom ezt a könyvet, aki az áldozatok oldalán áll, vagy azok oldalán, akik már a maguk korában felismerték és megbélyegezték egy bizonyos egyházi gyakorlat nem keresztényi voltát." (Hans Küng)

3 megjegyzés:

Stud. Theol. írta...

http://www.scribd.com/document_downloads/121182549?extension=pdf&source=mobile_download

Stud. Theol. írta...

http://www.filedwon.com/9yfmdnm6ya3d

CLSMA Communicator írta...

"Én azonban a katolikus egyház történetét olyan emberként írom meg, akire az egyház lesújtott" -- jajj. Ez sok jót nem ígér. Az áldozat kényelmes pozíciója eleve erkölcsi ítélőszéket kerít a szerző feneke alá, objektivitást azonban nem kölcsönöz neki, azért meg kell harcolni.... :( A világon a legkönnyebb elhatárolódni egy közösség múltbeli hibáitól, sokkal nehezebb azokat őseink felvállalt hibáiként megérteni vagy megpróbálni megérteni.