2013. január 16., szerda

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Sződemeteren ünnepli a Magyar Kultúra Napját


Meghívó

   A Királyhágómelléki Református Egyházkerület képviselői, a Tasnádi Református Egyházközséggel karöltve, 2013. január 22-én, délután 4 órakor újból Sződemeter református templomában ünnepelik a Magyar Kultúra Napját. Azon a helyen, ahol született és megkeresztelték a Himnusz szerzőjét.
   Éppen 190 évvel ezelőtt fejezte be a Nemzeti Ima szövegét Kölcsey Ferenc, aki munkásságával a magyarság szolgálatát és jövendőjét mindenekelőtt tartotta, ezzel kifakíthatatlan tekintélyt és hitelt szerezve, nemcsak önmagának, hanem a Tiszántúl magyarságának, közelebb Partium népének.
Verseiben reánk hagyott örökségében égetően időszerű a számon kérő hagyaték:
   „Nemzeti fény a cél.
     Hogy elérd, forrj egybe magyar nép.” (1833)    
Amikor azon kesergünk, hogy nemzetünk önmagát osztja, és nem találjuk a megoldást, sőt völgyeket vájunk mélyebbre magunk között, Kölcsey megszólal, és a Zrínyi dala máig érvényes soraiban tagadhatatlanul elevenünkre tapint:
   „Hol van a hon, melynek Árpád vére
    Győzelemre csorga szent földére… Jégkebelben fásult szívet zár!”
A jégkebel fásult szívét lehet nekünk kiszabadítanunk az ünnepi együttléttel, hogy a „völgyben ülő gyáva kort” ne felelőtlen ábrándokkal szüntessük, hanem az életre buzdító lélekkel, Isten ajándékával.
   A Magyar Kultúra Napján Krisztus mellénk áll, amint az Emmaus felé igyekvők mellé. Lukács evangéliuma hangsúlyozza: „Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük.”(Luk.24,15) Jöjjetek halljuk együtt Isten igéjét, ünnepeljük a magyarok kincseit Sződemeteren kultúránk kiemelkedő bölcsőhelyén.
Nagyvárad, 2013. január 15.
A békesség kötelékében,

Csűry István
püspök

Nincsenek megjegyzések: