2011. szeptember 9., péntek

Holt filozófusok társasága

Holt filozófusok társasága

metazin
2011. szeptember 4.

Sokan társadalmi szempontból haszontalannak ítélik a bölcsésztudományokat, különösen a filozófiát. Pedig Amerikában egyre népszerűbb a filozófia klasszikusainak terapeutikus felhasználása.

http://photo.goodreads.com/books/1168063783l/30293.jpg

„Mivel egyre fontosabb, hogy a diplomával el is lehessen helyezkedni, a főiskolák és az egyetemek csökkentik a filozófia tanszékek és oktatóik számát. A szülők a rossz gazdasági helyzetben nem nagyon hajlanak rá, hogy gyerekeiket az élet lényegtelen kérdéseivel foglalkozó képzésbe írassák” – olvassuk a Washington Postban.

A gazdasági válság hatására gyakran kerül elő a vélekedés, miszerint a bölcsészképzés fölösleges pénzkidobás, de jó esetben is csak a döntéshozó elit pallérozásának eszköze. Márpedig a filozófia iránti érdeklődés a recesszió hatására sem csökken.

A válság miatt persze a diplomás filozófusok is nehezebben helyezkednek el, ezért sokan újfajta vállalkozásba kezdenek. Például megpróbálják tanácsadóként kamatoztatni bölcsességüket.

Amerikában körülbelül 300 bejegyzett filozófiai tanácsadó tevékenykedik. Lou Marinoff, a New York-i City College professzora, a Prozac helyett Platón, avagy az örök bölcsesség alkalmazása köznapi problémák megoldására című bestseller szerzője megalapította a Praktizáló Filozófusok Szervezetét. A szervezet azt tekinti céljának, hogy a filozófia klasszikusait lelki segélynyújtásra vegyék igénybe, és hogy a filozófia ismét a köznapi élet kérdései felé forduljon. „Az ókori görögöknél filozófusokkal volt tele az utca. A mai kultúra viszont inkább Róma cirkuszi hagyományaira épül: kizárólag a szórakoztatásról szól. Változtatnunk kell a szemléleten, amely a filozófusokat haszontalan akadémiai relikviának tekinti” – vallja Marinoff.

Marinoff az állásuk elvesztése miatt kesergőknek a kínai taoizmus tanulmányozását, az elhízás miatt depresszióba esőknek Sartre olvasását, a felnőttkori identitásválságban szenvedőknek pedig Nietzsche könyveit ajánlja. A klasszikus filozófiai gyógymód természetesen csak könnyű esetekben alkalmazható, klinikai depresszió és súlyos pszichiátriai betegség esetén nem. Marinoff tanszéket is alapított, ahol a jövőben kifejezetten tanácsadásra specializálódó filozófusokat képeznek.

A kezdeményezés nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Egyes pszichoterapeuták szerint a filozófia klasszikusaira nem lehet hatékony lelki segélyt alapozni. Mások úgy vélik, hogy csak a művelt elit tud erőt meríteni a filozófiából, a kevésbé olvasottak azonban aligha.

Az aggodalom már csak azért is érthető, mert ha a filozófus lelki segély divatba jön, az állás nélkül maradó pszichológusok nézhetnek majd új elfoglaltság után.


Nincsenek megjegyzések: