2011. július 13., szerda

Királyhágómellékiek testvéri látogatása a felvidéki reformátusoknál


Közlemény


A Királyhágómelléki Református Egyházkerület nyolcfős küldöttsége Csűry István püspök vezetésével 2011. július 8–10. között háromnapos szolgálati látogatáson vett részt Felvidéken testvér-egyházkerületünk, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház meghívására.

Küldöttségünket Fazakas László püspök, valamint Szabó András, Dobai Sándor és Kiss Pál esperesek fogadták. A két egyházkerület elöljárói tartalmas megbeszéléseket folytattak egyházi és közéleti kérdésekről, építve az eddig is gyümölcsöző, több évre visszatekintő testvéri kapcsolatot.

A sűrű program során meglátogatták a nevesebb gyülekezetek mellett a szórványban élő magyarságot is. Vasárnap Isten igéjét hirdették a vendéglátó gyülekezetekben: Csűry István püspök Révkomáromban, Forró László megbízott főjegyző az izsapi és nagymegyeri gyülekezetekben, Wagner Erik püspöki titkár Nagysallón, Lukács József előadótanácsos Ekecsen, B. Ardai Erika lelkipásztor pedig Dunamocson.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a vendéglátóknak, akik lehetővé tették mindezt.

Nagyvárad, 2011. július 13.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tájékoztatási Szolgálata

Nincsenek megjegyzések: