2017. november 6., hétfő

Imaheti program (2018)

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

2018„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” (2Móz 15,6)

Bibliaolvasás: 2Móz 15,1-21

(Nem hivatalos fordítás!)

1. nap – Szeressétek a jövevényt, mint magatokat, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban
3Móz 19,33-34 Szeressétek a jövevényt, mint magatokat
Zsolt 146 Az Úr őrzi a jövevényeket
Zsid 13,1-3 Egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg
Mt 25,31-46 Jövevény voltam, és befogadtatok

2. nap – Nem mint rabszolga, hanem mint szeretett testvér
1Móz 1,26-28 Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra
Zsolt 10,1-10 Uram, miért állsz oly távol?
Filem 1 Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem mint szeretett testvéred
Lk 10,25-37 Az irgalmas samaritánus példázata

3. nap – Testetek a bennetek levő Szentlélek temploma
2Móz 3,4-10 El is megyek, hogy kimentsem őket
Zsolt 24,1-6 Ilyen az a nemzedék, amely Jákób Istenének orcáját keresi
1Kor 6,9-20 Dicsőítsétek tehát Istent testetekben!
Mt 18,1-7 Jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat!

4. nap – Remény és gyógyulás
Ézs 9,2-7a Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége
Zsolt 34,1-14 Törekedj békességre, és kövesd azt!
Jel 7,13-17 Isten letöröl szemükről minden könnyet
Jn 14,25-27 Békességet hagyok nektek

5. nap – Népem kiáltása hangzik messze földről
5Móz 1,19-35 Istenetek, az Úr, aki előttetek jár, vitt téged
Zsolt 145,9-20 Támogat az Úr minden elesettet
Jak 1,9-11 Mert elmúlik mindez, mint a mező virága
Lk 18,35-43 Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!

6. nap – Mindenki a mások hasznát is nézze
Ézs 25,1-9 Vigadjunk és örüljünk szabadításának!
Zsolt 82 Szolgáltassatok igazságot az elesettnek és szűkölködőnek!
Fil 2,1-4 Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is
Lk 12,13-21 Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól!

7. nap – Közösségépítés a családban és az egyházban
2Móz 2,1-10 Mózes születése
Zsolt 127 Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők
Zsid 11,23-24 Hit által rejtegették Mózest… mert látták, hogy szép a gyermek
Mt 2,13-15 József felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba

8. nap – Összegyűjti a szétszórtakat a föld négy széléről
Ézs 11,12-13 Efraim nem irigykedik Júdára, Júda sem lesz Efraim ellensége
Zsolt 106,1-4;43-48 Gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek!
Ef 2,13-19 Lebontotta az elválasztó falat
Jn 17,1-12 Megdicsőíttetem őbennük


Week of Prayer for Christian Unity — World Council of Churches


2 megjegyzés:

Stud. Theol. írta...

https://drive.google.com/open?id=1QxvTZ-EbpRE_LbGRtNaaAhmcjtyhP0WI

Progresive Loans írta...

Jó napot, Josef Lewis vagyok. Egy elismert, törvényes és akkreditált hitelező. Nagyon gyorsan és egyszerűen nyújtunk kölcsönöket, személyi kölcsönöket, autóhiteleket, otthoni hiteleket, diákhiteleket, üzleti kölcsönöket, feltalálói kölcsönöket, adósságkonszolidációt. stb.

Kapjon engedélyt egy üzleti vagy egyéni hitelre ma, és szerezzen pénzeszközöket ugyanazon a alkalmazási héten. Ezek a személyes kölcsönök jóvá lehet hagyni, függetlenül a hitelezéstől, és sok boldog ügyfelünk van, aki támogatja ezt a követelést. De nemcsak megkapja a szükséges kölcsönöket; akkor a legolcsóbb lesz. Ez a mi ígéretünk: Garantáljuk a legalacsonyabb kamatlábat minden olyan kölcsön esetében, amely ingyenes fedezetet nyújt.

Törekszünk arra, hogy pozitív tartós benyomást hagyjunk ügyfeleim elvárásainak túllépése során. Célunk, hogy méltósággal és tisztelettel kezeljük, miközben a legmagasabb minőségi szolgáltatást időben biztosítjuk. Nincs szükség társadalombiztosításra, és nem szükséges hitelesítési ellenőrzés, 100% -os garancia. Kérjük, azonnal válaszoljon az alábbi részletek alapján, ha érdekel a kölcsön, és mentes a csalásoktól.

E-mail: progresiveloan@yahoo.com
Call / WhatsApp: +16626183756
Webhely: https://progresivefunding.wordpress.com