2014. november 5., szerda

Az év és a hónap bibliai igéi (2015)

Az év és a hónap bibliai igéi
(2015)

http://www.oeab.de/_gfx/logo.gif

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen
(ÖAB)
http://www.oeab.de


Az év igéje
„Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.” (Róm 15,7)

A hónap igéje

Január
„Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” (1Móz 8,22)

Február
„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére.” (Róm 1,16)

Március
„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róm 8,31)

Április
„Bizony, Isten Fia volt ez!” (Mt 27,54)

Május
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13)

Június
„Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem.” (1Móz 32,27)

Július
„A ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” (Mt 5,37)

Augusztus
Jézus Krisztus mondja: „Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.” (Mt 10,16)

Szeptember
„Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18,3)

Október
„Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk.” (Jób 2,10)

November
„Könyörüljetek azokon, akik kételkednek.” (Júd 1,22)

December
„Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, törjetek ki ujjongásba, hegyek! Mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon.” (Ézs 49,13)

Nincsenek megjegyzések: