2019. január 3., csütörtök

Az év és a hónap bibliai igéi (2019)


Az év bibliai igéje 2019


„Törekedj békességre, és kövesd azt!” 
(Zsolt 34,15)

A hónap bibliai igéje 2019


Január
Isten ezt mondta: „Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök.” 
(1Móz 9,13)

Február
„Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” 
(Róm 8,18)

Március
„Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok.” 
(1Sám 7,3)

Április
Jézus Krisztus mondja: „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 
(Mt 28,20)

Május
„Senki sincs hozzád fogható, sőt nincs is rajtad kívül isten.” 
(2Sám 7,22)

Június
„Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.” 
(Péld 16,24)

Július
„Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.” 
(Jak 1,19)

Augusztus
„Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!” 
(Mt 10,7)

Szeptember
„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?” 
(Mt 16,26)

Október
„Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincset a mennyben.” 
(Lk 12,33)

November
„Én tudom, hogy az én megváltóm él.” 
(Jób 19,25)

December
„Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére!” 
(Ézs 50,10)


Források:

Nincsenek megjegyzések: