2014. december 13., szombat

Selma Lagerlöf: Krisztus-legendákSelma Lagerlöf
Krisztus-legendák
fordító: Leffler Béla
Első Vertikális Kisszövetkezet
Budapest, 1990

A nálunk is népszerű Nils Holgersson mesesorozat szerzőjének egy másik, nem kevésbé bájos művével ismertetjük meg a Kedves Olvasót. Krisztus életének fontosabb mozzanatait olyan képi megjelenítőerővel rajzolja meg a szerző, hogy szinte átéljük a bibliai történéseket, a kort a maga színes világával, miközben a meseszövés olyannyira lebilincsel bennünket, hogy csak az utolsó lapok után eszmélünk fel, hogy a történetnek vége... Akkor már mindegy, hogy gyermekek vagyunk vagy felnőttek, eltűnik a különbség a mese és a valóság között, és érezzük hogy Krisztus személyéhez közelebb kerültünk.
 
 

2014. december 6., szombat

Imaheti program és füzet (2015)Imahét
a Krisztus-hívők egységéért
2015. január 18-25.
 
Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” (Jn 4,7)  
Bibliaolvasás: Jn 4,1‑421. nap KÖZHÍRRÉ TÉTEL Samárián kellett pedig átmennie (Jn 4,4)
1Móz 24,10‑33 Ábrahám és Rebeka a kútnál
Zsolt 42 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez
2Kor 8,1‑7 Makedónia gyülekezeteinek adakozása
Jn 4,1‑4 Samárián kellett pedig átmennie

2. nap BEVÁDOLÁS I. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál (Jn 4,6)
1Móz 29,1‑14 Jákób és Ráhel a kútnál
Zsolt 137 Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön?
1Kor 1,10‑18 Mindenki így beszél köztetek: „Én Pálé vagyok, én Apollósé”
Jn 4,5‑6 Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál

3. nap BEVÁDOLÁS II. „Nincs férjem” (Jn 4,17)
2Kir 17,24‑34 Asszíria meghódította Samáriát
Zsolt 139,1‑12 „Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem”
Róm 7,1‑4 „Meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által”
Jn 4,16‑19 „Nincs férjem”

4. nap LEMONDÁS Az asszony pedig otthagyta korsóját (Jn 4,28)
1Móz 11,31‑12,4 Isten megígéri Abrámnak, hogy nagy néppé teszi, és megáldja
Zsolt 23 Az Úr az én pásztorom
ApCsel 10,9‑20 „Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak”
Jn 4,25‑28 Az asszony pedig otthagyta korsóját

5. nap KINYILATKOZTATÁS „Merítőedényed sincs, a kút is mély” (Jn 4,11)
1Móz 46,1‑7 Isten így szólt Jákóbhoz: „Ne félj lemenni Egyiptomba”
Zsolt 133 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
ApCsel 2,1‑11 A pünkösd napja
Jn 4,7‑15 „Merítőedényed sincs, a kút is mély”

6. nap BIZONYSÁG „Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne” (Jn 4,14)
2Móz 2,15‑22 Mózes Midján kútjánál
Zsolt 91 Azoknak éneke, akiknek az Úr a menedék
1Jn 4,16‑21 A teljes szeretet kiűzi a félelmet
Jn 4,11‑15 „Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne”

7. nap BIZONYSÁG „Adj innom” (Jn 4,7)
4Móz 20,1‑11 Izráel fiai a Cin pusztánál, Meríbánál
Zsolt 119,10‑20 „Igédről nem feledkezem meg”
Róm 15,2‑7 „Az Isten adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek”
Jn 4,7‑15 „Adj innom”

8. nap TANÚSÁGTÉTEL Sokan hittek benne az asszony szava miatt (Jn 4,39)
2Móz 3,13‑15 Mózes az égő csipkebokornál
Zsolt 30 Az Úr életben tart minket
Róm 10,14‑17 „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!”
Jn 4,27‑30.39‑40 Sokan hittek benne az asszony szava miatt