2016. október 2., vasárnap

Az év és a hónap bibliai igéi (2017)

Az év és a hónap bibliai igéi

(2017) 

 


Az év igéje


Így szól az Úr: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.” (Ezék 36,26)

A hónap igéje


Január
„A te szavadra mégis kivetem a hálókat.” (Lk 5,5)

Február
„Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok: Békesség ennek a háznak!” (Lk 10,5)

Március
„Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öregembert! Félj Istenedtől: Én vagyok az Úr!” (3Móz 19,32)

Április
„Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt.” (Lk 24,5-6)

Május
„Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett.” (Kol 4,6)

Június
„Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” (ApCsel 5,29)

Július
„Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel.” (Fil 1,9)

Augusztus
„Mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak.” (ApCsel 26,22)

Szeptember
„És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.” (Lk 13,30)

Október
„Így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.” (Lk 15,10)

November
Ezt mondja az Úr: „Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek.” (Ezék 37,27)

December
„Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa.” (Lk 1,78-79)

Forrás:
Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (ÖAB)
http://www.oeab.de