2008. december 31., szerda

lapszemle 2008.12.31.

"Hol Isten ott szükég nincsen"
Szatmár megye - Sipos Miklós, a Szatmári Református Egyházmegye esperese véleménye szerint aki Istenre bizza magát és szeretteit nem kell féljen a holnaptól.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/hol-isten-ott-szukeg-nincsen/cn/news-20081230-04202445

Brüsszelben járt a Könyv
A Könyv címmel nemzetközi Biblia-kiállítás nyílt december 9-én a brüsszeli Európai Parlamentben Tõkés László EP-képviselõ Keresztény Európát! elnevezésû programja keretében. A tárlatnyitóra és az azt követõ ökumenikus konferenciára Brüsszelbe kiutazott a királyhágómelléki és az erdélyi református, valamint római katolikus és baptista egyházak küldöttsége is, kíséretükben pedig több romániai magyar újságíró, köztük alulírott is a Reggeli Újság képviseletében.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/302-2008-12-30/302-1.pdf
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/302-2008-12-30/302-6.pdf

A hit hősei Kárpátalján
Kárpátalja - A fejkendős asszonyok beülnek a templompadokba, énekük betölti az Isten házát. Kapához szokott kérges kezük könnyedén lapozza a Szentírást. Élő hitű, bibliás asszonyok.
http://www.karpatinfo.net/article82880.html
 
 

Bibliaolvasó 2 - január

1. Mt 3,1-6 1Móz 1,1-5
2. Mt 3,7-12 1Móz 1,6-25
3. Mt 3,13-17 1Móz 1,26-31
4. Mt 4,1-11 1Móz 12,1-8
5. Mt 4,12-17 1Móz 17,1-8
6. Mt 4,18-25 1Móz 18,20-23
7. Mt 5,1-12 1Móz 22,1-18
8. Mt 5,13-16 1Móz 28,10-22
9. Mt 5,17-20 1Móz 32,24-32
10. Mt 5,21-26 1Móz 35,1-7
11. Mt 5,27-32 1Móz 37,1-11
12. Mt 5,33-37 1Móz 37,12-22
13. Mt 5,38-42 1Móz 37,23-28
14. Mt 5,43-48 1Móz 37,29-36
15. Mt 6,1-6 1Móz 39,1-6
16. Mt 6,7-15 1Móz 41,1-8
17. Mt 6,16-24 1Móz 41,9-13
18. Mt 6,25-34 1Móz 41,14-36
19. Mt 7,1-5 1Móz 41,37-45
20. Mt 7,6-12 1Móz 41,46-57
21. Mt 7,13-20 1Móz 42,1-20
22. Mt 7,21-29 1Móz 42,21-38
23. Mt 8,1-13 1Móz 43,1-14
24. Mt 8,14-22 1Móz 43,15-25
25. Mt 8,23-27 1Móz 43,26-34
26. Mt 8,28-34 1Móz 44,1-13
27. Mt 9,1-8 1Móz 44,14-34
28. Mt 9,9-13 1Móz 45,1-15
29. Mt 9,14-17 1Móz 45,16-28
30. Mt 9,18-26 1Móz 46,1-7
31. Mt 9,27-34 1Móz 47,1-12

(Forrás: William Barclay: The Plain Man’s Book of Prayers, London 1959.)

2008. december 30., kedd

Bibliaolvasó - január

január 1. : 1Móz 1-2; Mt 1
január 2. : 1Móz 3-5; Mt 2,1-12
január 3. : 1Móz 6-8; Mt 2,13-23
január 4. : 1Móz 9-10; Mt 3
január 5. : 1Móz 11-13; Mt 4,1-17
január 6. : 1Móz 14-15; Mt 4,18-25
január 7. : 1Móz 16-17; Mt 5,1-16
január 8. : 1Móz 18-20; Mt 5,17-48
január 9. : 1Móz 21-22; Mt 6,1-18
január 10. : 1Móz 23-24; Mt 6,19-34
január 11. : 1Móz 25-26; Mt 7
január 12. : 1Móz 27-28; Mt 8,1-22
január 13. : 1Móz 29-31; Mt 8,23-34
január 14. : 1Móz 32-34; Mt 9,1-26
január 15. : 1Móz 35-37; Mt 9,27-38
január 16. : 1Móz 38-39; Mt 10,1-20
január 17. : 1Móz 40-41; Mt 10,21-42
január 18. : 1Móz 42-43; Mt 11,1-19
január 19. : 1Móz 44-45; Mt 11,20-30
január 20. : 1Móz 46-47; Mt 12,1-21
január 21. : 1Móz 48-50; Mt 12,22-50
január 22. : 2Móz 1-2; Mt 13,1-23
január 23. : 2Móz 3-5; Mt 13,24-58
január 24. : 2Móz 6-7; Mt 14,1-21
január 25. : 2Móz 8-10; Mt 14,22-36
január 26. : 2Móz 11-12; Mt 15,1-20
január 27. : 2Móz 13-15; Mt 15,21-39
január 28. : 2Móz 16-18; Mt 16,1-12
január 29. : 2Móz 19-20; Mt 16,13-28
január 30. : 2Móz 21-23; Mt 17,1-13
január 31. : 2Móz 24-26; Mt 17,14-27

2008. december 29., hétfő

BUEK

lapszemle 2008.12.29.

Boldog Új Évet!
Tôkés László újévi üzenete. Az evangéliumi vendégszeretetről azt tartja Pál apostol, hogy a vendégek fogadása által "tudtunkon kívül angyalokat vendégelünk meg" (Zsid. 13,2) A karácsonyi "angyaljárás " idején ilyenképpen fogadjuk istenarcú embertestvéreinket, és fogadjuk szeretetünkbe őket! Isten küldötteiként (am. angelosz) érkeznek hozzánk...
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/boldog-uj-evet/cn/news-20081229-09300663

Karácsony a várad-velencei reformátusoknál
Bihar megye - Azt, hogy a kereszténység legnagyobb ünnepén, Krisztus Urunk születése napján sokan eljönnek a harang hívó szavára az Istenházába, azt rég tudjuk. Szentestén ez a jelenség több helyen is minden várakozást felülmúlt.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/karacsony-a-varad-velencei-reformatusoknal/cn/news-20081229-07171589

A GGG Irodalmi Stúdió a Felvidéken
Bihar megye - Az érmihályfalvi és a kassai református egyház 2005 óta tartó kapcsolatának eredményeképpen a GGG Irodalmi Stúdió tagjai nemrégiben a Felvidék több településén vendégszerepeltek.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/a-ggg-irodalmi-studio-a-felvideken/cn/news-20081229-11140020

Meleg ebédet oszt az egyház Hegyközújlakon
Bihar megye - Aki másképp él, nem érti meg. Egy héttel ezelõtt szerkesztõségünkben járva Orbán Zoltán hegyközújlaki parókus lelkész kérve kért, hogy tartsunk vele, mert az egyházközsége nagy dologra készül. Amint lapunkban is olvashattak már róla, a reformátusok nagy tervei között szerepel, hogy öregotthont építsenek. Ehhez azonban számos, fõleg anyagi feltételnek kell eleget tenniük, illetve meg kell teremteniük az öregotthon-építés jogi lehetõségeit. Az egyházközség maga nem, ám egy általa létrehozott civil szervezet már eleget tehet a szociális szolgáltatásokat szabályozó törvényeknek.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/301-2008-12-29/301-8.pdf
 
 

2008. december 28., vasárnap

Harangszó-blog


Elindult a Harangszó, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapjának internetes naplója! Sok sikert kívánunk! Áradjon a Lélek és az információ!


2008. december 26., péntek

lapszemle 2008.12.26.

A karácsony Jézus példaadásának ünnepe
Nagyvárad - Az Ige testté lett - ez a karácsony legfőbb üzenete, hírdette Csűry István a KREK megbízott püspöke a Várad-ősi református templomban tartott karácsonyi istentiszteleten.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/a-karacsony-jezus-peldaadasanak-unnepe/cn/news-20081226-11590487
 
Istennel egyedül is többségben vagyunk
Nagyvárad - Az idén immáron hetedik alkalommal került sor karácsony éjszakai istentiszteletre a nagyvárad-réti református templomban. Az elmélkedés Pálfi József lelkipásztor irányításával zajlott.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/istennel-egyedul-is-tobbsegben-vagyunk/cn/news-20081226-03361152

Köszöntés Kécről
Bihar megye - A fenti, a gyülekezet fiataljainak képeivel díszített képet kaptuk a karácsonyi jókívánságok mellé Mike Pál kéci lelkésztől és családjától:
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/koszontes-kecrol/cn/news-20081226-02270905

Karácsonyi istentisztelet gyermekműsorral
Nagyvárad - Karácsony második napján Mátyás Attila és Csabay Árpád lelkészek tartottak ünnepi istentiszteletet a Nagyváradi Evangélikus Templomban.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/karacsonyi-istentisztelet-gyermekmusorral/cn/news-20081226-02330456

Megszületett a Jézus Krisztus
Szatmár megye - A Szatmár Megyei Büntetésvégrehajtó Intézet kápolnájában december 24–én a Megszületett a Jézus Krisztus címet viselő ünnepi műsorra került sor. A rendezvényen a börtönben szolgálatot teljesítő vallási felekezetek képviselői szóltak a rabokhoz és a meghívottakhoz.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/megszuletett-a-jezus-krisztus/cn/news-20081226-04420284
 
 
 

2008. december 24., szerda

lapszemle 2008.12.24.

Krisztus hozza…
Nagyvárad - Csendes adventi éjszakában keresem a szavakat, és igyekszem ünnepi gondolatokban megfogalmazni a közelíto karácsony üzenetét. Nehezen haladok. A cím eddig tucatnyi változatban került a képernyore, de lehet a jelenlegit is törölni fogom.
Csûry István helyettes püspök ünnepi köszöntoje
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/krisztus-hozza/cn/news-20081223-07252532

Karácsony – 2008
Szatmár - I. János 4,10-11: „Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy O szeretett minket, és elküldte az O Fiát engesztelo áldozatul a mi buneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást." 
Sipos Miklós, a Szatmári Református Egyházmegye esperesének ünnepi köszöntoje
http://www.hirlap.ro/mh/cikk.php?id=19187&apparition=2008-12-24

Elérkezünk-e Betlehemig?
Bihar megye - "Menjünk el egészen Betlehemig és nézzük meg, hogyan is történt minden, amirol üzent nekünk az Úr!" (Lk. 2,15).
Nacsádiné Csuka Melinda kórházlelkész ünnepi gondolatai
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/elerkezunk-e-betlehemig/cn/news-20081223-07234789

"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel."
Bihar megye - Kedves ünneplok, kedves Olvasó! Ha az ember végigmegy a sétáló utcán vagy az emberek arcát figyeli a nagy bevásárlóközpontokban, nem lát egyebet csak rohanást, fáradt tekinteteket, munkától kimerült arcokat, kasszánál türelmetlenül órájukat figyelo embereket, akik viselkedésébol, hangulatából aligha lehetne fölfedezni, hogy karácsony közeledik.
Mátyás Attila evangélikus esperes ünnepi köszöntoje
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/oruljetek-az-urban-mindenkor-ismet-mondom-oruljetek-az-ur-kozel/cn/news-20081223-07255932

Gyermekként megállni a jászolbölcso mellett
Bihar megye - Elhalkul a világ zaja. Felcsendül az égi ének, s emberek sokasága indul el a háromkirályok útján, Betlehem felé, hogy üdvözölje a Gyermeket, hogy köszöntse Isten legjobb fiát, akinek csillaga gyúlt az égen, és véget érnek a csillagtalan sötét éjszakák, s az angyali ének talán megállítja a szennyében pörgo világ tengelyét, hogy legalább egy este tegyék le a fegyvert az egymással szembenállók, legalább egy este fordítsuk egymás felé tekintetünket, az ökölbe szorított kéz lendüljön ölelésre...
Buzogány-Csoma István, a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközség lelkészének ünnepi köszöntoje
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/gyermekkent-megallni-a-jaszolbolcso-mellett/cn/news-20081223-07283591

Új református parókia Biharon
Bihar megye – Vasárnap a község elöljáróinak, a gyülekezet tagjainak, a környék lelkészeinek és gondnokainak, továbbá számos meghívott jelenlétében avatták fel Biharon a református egyházközség új parókiáját.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/uj-reformatus-parokia-biharon/cn/news-20081222-03535719

Igehirdetés a börtönben
Arad - Rács mögé bújó szeretet. Gyurkócza Aranka evangélikus börtönlelkész rendszeresen látogatja a magyar nemzetiségu, különbözo vallású rabokat. Bibliaórákon találkoznak a fegyház falain belül, szigorú felügyelet mellett.
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/racs_moge_bujo_szeretet.php

Van-e számára hely a Te szívedben?
Kárpátalja - Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök, Majnek Antal munkácsi római katolikus megyéspüspök, Milan Sasik munkácsi görög katolikus megyéspüspök ünnepi köszöntoje
http://www.karpatinfo.net/article82516.html
 

2008. december 23., kedd

Teljes lovári Biblia

Megjelent a teljes Biblia lovári fordítása

December 23-án délelőtt rendkívüli kulturális, vallási eseményre került sor Budapesten: a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és a Hungarofest Kht. – Reneszánsz Programiroda sajtótájékoztatójának keretében bemutatták a teljes Biblia cigány (lovári) fordítását, amely a világon elsőként hazánkban jelent meg.
A teljes cikk elolvasható a Magyar Kurír oldalán.

A lovári Biblia Újszövetség része letölthető: Nyevo Teshtamento (.doc)


2008. december 21., vasárnap

lapszemle 2008.12.21.

Karácsonyváró Szamoskrassón
Szatmár megye - Bibliavetélkedővel egybekötött karácsonyváró ünnepséget szerveztek Szamoskrassón.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/karacsonyvaro-szamoskrasson/cn/news-20081221-07093266

Feledtetni a betegség megrázkódtatását
Bihar megye – Nacsádiné Csuka Melinda kórházlelkész önkéntes segítoivel évek óta csütörtökönként foglalkozásokat tart a gyerekkórház ideiglenes kis lakóinak. Péntek este ajándékokkal érkeztek.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/feledtetni-a-betegseg-megrazkodtatasat/cn/news-20081220-03213674

Csillogás helyett még több csendet
Nagyvárad - Ünnepi istentiszteletre került sor vasárnap délelott a Nagyvárad-réti református templomban, melyet követoen a Csillagocska Óvoda gyermekei is szerepeltek.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/csillogas-helyett-meg-tobb-csendet/cn/news-20081221-02314783

Karácsony a Cigánymissziós Központban
Nagyvárad - A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Cigánymissziós Központjában szombat délután istentisztelettel egybekötött karácsonyi ünnepséget szerveztek.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/karacsony-a-ciganymisszios-kozpontban/cn/news-20081221-01263083

Parókia-felújítás Tiszaásványban
Kárpátalja - A Szüloföld Alap 2008. évi elso pályázati kiírásakor a Tiszaásványi Református Egyházközség is benyújtotta pályázatát a parókiájának felújítása. Pályázatunkat az oktatási és média kollégiumhoz címeztünk, a Kárpátaljai Történelmi Egyházak tevékenységének támogatása témakörben.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=937

A nagydobronyi templomtoronyórának Kárpátalján nincs párja.
Kárpátalja - Mindezt azért mondjuk, mert jelenleg Kárpátaljának nincs olyan toronyórával rendelkezo temploma, amelynek muködne is a toronyórája. Istennek hála 2008. december 11-e óta a nagydobronyi toronyóra újra muködik.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=942

Dictatura popilor
Oradea - Exista, am constatat, un segment social situat mai presus, pe scara puterii, decat insisi grangurii politicii si puternicii din administratie. Pana si acestia fac plecaciuni in fata lor si le satisfac orice doleanta, fie ea legala, oportuna, populara sau nu. Sunt popii.
http://www.bihoreanul.ro/editoriale/dictatura-popilor-3660109

Un procuror trimite infractorii la spovedanie
Maramures - Procurorul-sef din Viseul de Sus, judetul Maramures, apare intr-o inregistrare alaturi de doi binecunoscuti infractori locali, pe care ii sfatuieste sa mearga sa se spovedeasca la biserica.
http://www.ziare.com/Un_procuror_trimite_infractorii_la_spovedanie_-552226.html
 
 

2008. december 19., péntek

Eröteljesebb internetes jelenlétre biztat a pápa

Erőteljesebb internetes jelenlétre biztat a pápa
A vatikáni médiának erőit egyesítve arra kell törekednie, hogy szöveges, hangzó és képi anyagokkal hirdesse az evangéliumot a modern internetfelhasználóknak – mondta XVI. Benedek pápa.

"Az interneten ma egyre inkább egyesíteni kell az írásos, hangzó és képi kommunikációt, ezért a szentszéki média ágazatai között szélesebb körű és intenzívebb együttműködésre van szükség" – hangsúlyozta a Szentatya a Vatikáni Televíziós Központ munkatársaival szervezett találkozón, melyet az intézmény fennállásának 25. évfordulója alkalmával tartottak december 18-án – írja a CNS.
 
A Televíziós Központ rögzíti a pápával kapcsolatos eseményeket, dokumentumfilmeket készít, és a filmeket a katolikus és más televíziós csatornák rendelkezésére bocsátja. A Központ munkatársaival találkozva a Szentatya így fogalmazott: Az egyház nem engedheti, hogy üzenete kívül maradjon "azon a fórumon, ahol rengeteg fiatal keres válaszokat, kutatja élete értelmét. A remény hangjait és képeit kell hirdetnünk számukra; keressétek ennek új formáit!"
 

 

 

Igazságfeltárás vagy bűnbakkeresés?

REFORMÁTUS TOLL 

Kiss Sándor: Újra kísért a múlt
Igazságfeltárás vagy bűnbakkeresés?
 
 
Többeket is érzékenyen érintett egyházunkban a THÉMA Egyesület által november 22-én szervezett konferencia előadása, amelyet Kósa László akadémikus, néprajzkutató tartott Az állambiztonsági szervezet hálózata az egyházban a diktatúra idején címmel. Az eseményen másoké mellett számos olyan név elhangzott, aki vagy akinek rokona ma is egyházi tisztséget viselő vagy arra jelölt személy.

Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, akinek neve szintén elhangzott az előadásban, a Zsinati Tanács december 4-i ülésén nyilatkozat közzétételével reagált a történtekre. A püspök szerint az előadásban foglaltak, a "félkész kutatás" eredményeinek közzététele és az egyházi választásokban érintett személyek nevének "az állítólagos ügynökök névsorában" történt emlegetése "egyházpolitikai célok elérésére irányuló tisztességtelen eszközök használatára utalnak". Véleménye szerint az egyház közelmúltjának feldolgozása "sürgető tennivaló és közös mulasztás", ugyanakkor az egyesület gyűlésén történteket nem tartja alkalmasnak az igazság föltárására, csak bűnbakok keresésére. A püspök azt is nehezményezi, hogy a konferencián "nem lehetett reagálni az elhangzottakra". Bölcskei Gusztáv egyúttal bejelentette: egyházunk hivatalos honlapján közzéteszi az ügyében 2002-ben született átvilágító bírósági határozatot, ami tisztázza őt az évek óta folyamatosan visszatérő ügynökvádak alól.

Kósa László professzor válasznyilatkozatot juttatott el lapunkhoz. Ebben elmondja, hogy többször szorgalmazta a diktatúra időszakának vizsgálatára egy tényfeltáró bizottság felállítását. "Miután javaslatomnak nem lett foganatja, hivatalos engedélyt kérve, független történészként kezdtem dolgozni" - fogalmaz a kutató, aki szerint Bölcskei Gusztáv "nehezen viseli el a belső egyházkritikát". Kósa László ugyanakkor kifejti, hogy kutatásai és előadása sikereként tekint arra, hogy a püspök is megnyilatkozott, és hogy közölte az átvilágítási dokumentumokat, majd hozzáteszi: "Az egyházunk múltjával szembenézésnek változatlanul nélkülözhetetlen feltétele további személyes történetek őszinte és részletes föltárása."

A THÉMA Egyesület elnöksége nyilatkozatában mindenekelőtt üdvözli Bölcskei Gusztáv azon megállapítását, ami a közelmúlttal való szembenézést sürgeti. Elmondják, hogy a THÉMA ezért foglalkozott már korábban is, legutóbb idén nyáron ezzel a kérdéssel, és ezért adott helyet Kósa László kutatási eredményeinek bemutatására. A nyilatkozattevők visszautasítják, hogy az előadó ügynöknévsort tett volna közzé, ehelyett "az állambiztonsági szervek működését dokumentáló tényeket elemezte, és az érvényes jogi szabályozás értelmében érintett személyekről szólt". Elfogadhatatlannak tartják azt is, hogy Bölcskei Gusztáv a történtek mögött egyházpolitikai célú, tisztességtelen eszközöket feltételez, és leszögezik, hogy a konferencia nem foglalkozott bűnbakkereséssel. Az elnökség maga is tiltakozik az ellen, hogy "az elhangzottak kapcsán bárkivel szemben gyanúsítgatások és elfogadhatatlan minősítgetések kapjanak szárnyra". Sürgetik, hogy az érintettek a nyilvánosság előtt mondják el "érintettségük tényeit és történetét", és javasolják, hogy egyházunk Zsinata állítson fel egy igazságfeltáró bizottságot.

K. S.

(A nyilatkozatok teljes terjedelmükben a közlemények alatt olvashatók.)

A nyilatkozatok ellenére még maradt néhány kérdés, amire nem kaptunk választ. Lapunknak nem tiszte megítélni, hogy valóban "egyházpolitikai célok elérésére irányuló tisztességtelen eszközök használata" történt-e, mint ahogy Bölcskei Gusztáv véli, de néhány tényt talán érdemes az olvasó elé tárni. Bár az előadó - a konferenciaszervezők nyilatkozata szerint - "érintett személyekről" és nem ügynökökről szólt, az elhangzottakat mégis sokan félreértették, és egyházunkban megannyi, az érintettek jó hírnévhez való jogát, becsületét sértő félinformáció kapott lábra az azóta eltelt bő két hétben. Mint a THÉMA-nyilatkozat ismertetésénél is jeleztük, ezt az egyesület is belátja. De hogy ez a megállapítás nem alaptalan, a számos egyéni beszámoló mellett például az evangélikus egyház honlapján megjelent, és a lapzártánkig sem korrigált hír is megmutatja: eszerint az előadó "ismertette azoknak a névsorát, akik fedőneves ügynökök voltak". Amit ugyancsak többen sérelmeztek az előadásban hivatkozott személyek közül, valamint a Bölcskei-nyilatkozat is: nemhogy felszólalási lehetőséget, még csak értesítést vagy meghívót sem kaptak. A helyzetet sajnos nem egyszerűsíti az sem, sőt talán bonyolítja is, hogy néhányan mégis tudtak arról, hogy elhangzik majd a nevük, és ők a konferencia keretében megnyilatkozási lehetőséget is kaptak.


A nagy port felkavaró üggyel kapcsolatban megkerestük a konferencia szervezőjét és előadóját. Kósa László akadémikus személyes beszélgetés helyett egy nyilatkozatot juttatott el lapunkhoz. Nagy Péter THÉMA-elnök viszont a rendelkezésünkre állt. Az alábbiakban a vele folytatott beszélgetést közöljük.

- A THÉMA Egyesület kezdeményezte ennek a témának a napirendre tűzését, vagy Kósa professzor úr kereste meg vele önöket?

- Júniusban már szerveztünk egy előkészítő konferenciát, ahol elsősorban arra próbáltunk választ keresni, hogyan kellene ezt a kérdést egyáltalán felvetni, bevezetni, és egyúttal túl is lépni rajta anélkül, hogy az olcsóbbik utat választanánk. Tehát hogy ne a felejtés útját válasszuk, ne borítsunk fátylat a történtekre, és ne mondjuk, hogy minden rendben van. A problémát ugyanis abban látjuk, hogy semmiféle biztosíték nincs arra, hogy ilyen vagy olyan politikai érdekek miatt egyik vagy másik név nem kerül elő. Kósa László hosszú ideje végzi kutatásait, és úgy érezte, hogy el kell kezdeni az eredményekkel konkrétan is foglalkozni.

- Mit jelent a "konkrét foglalkozás"?

- Azt, hogy beszéljünk róla, és teremtsünk meg egy grémiumot, ahol ez a kérdés megtárgyalható.

- Nyilatkozatuk végén azt javasolják, hogy egyházunk Zsinata állítson föl egy olyan igazságfeltáró bizottságot, amely meghatározza munkája teológiai, etikai, jogi, történetírói és szakmai szempontjait. A "konkrét foglalkozás" tehát nem egy ilyen közös, konszenzuson alapuló, a munkát tervszerűen és minden szempontból felkészülten végző zsinati bizottság feladata lenne egy ilyen összetett és kényes kérdésben?

- Biztos, hogy így kellene történnie. Egyetlen probléma van ezzel, hogy a rendszerváltozás óta eltelt 18 év, majdnem két évtized, és bár jó lett volna, ha kezdeményezés történik ebben a kérdésben, de nem történt. Ezt az oldalát is látni kell.

- Tehát Bölcskei püspök úr nyilatkozatának azzal a részével, miszerint "az egyházunk közelmúltjával való szembenézés sürgető tennivaló és közös mulasztás" - a nyilatkozatukból kiderül -, egyetértenek. Hogy ennek hogyan kell megtörténnie, azt is megfogalmazták. Püspök úr nyilatkozatának azzal a részével is egyetértenek akkor, hogy a november 22-én történtek "nem alkalmasak arra, hogy a megoldás fele vigyenek, hogy az igazságot föltárják"?

- A kérdést bizonyára lehetett volna jobban is kezelni, de azért nehéz bölcsnek lenni, mert semmilyen kezdeményezés sem történt eddig, és így semmilyen forma nem alakult még ki az igazság föltárására.

- Az is elhangzott a konferencián, hogy egy lezáratlan kutatásról van szó, nem áll mindenkiről minden adat a rendelkezésünkre.

- Itt nagyon világosan kell fogalmazni: egyelőre csak az érintettségről van szó. Az igazság föltárása során ezért az érintetteknek is lehetőséget kell adni, hogy elmondhassák a saját történetüket. Látni kell, hogy egyelőre mások írják helyettünk ezt a történetet. Sokkal jobb lenne, ha ezt a saját történészbizottságunk végezné el, és sokkal szerencsésebb módon és körülmények között, mint ahogy ez eddig történt. Fontos lenne az evangélikusokkal is szorosabban együttműködni ebben a kérdésben, és a tapasztalataikat felhasználni.

- Azok, akiknek a neve most elhangzott, mégsem kaptak direkt meghívást a konferenciára.

- Direkt meghívást nem. A lehetőségük megvolt, miután olyan értelemben nyilvános volt az esemény, hogy meghirdettük, és bárki eljöhetett. Egyébként a nevek tekintetében mi sem voltunk tájékozottak, szeretném hangsúlyozni, hogy néhány nappal a konferencia előtt szembesültem a listával.

- Direkt meghívást az érintettek tehát nem kaptak, viszont volt, aki mégiscsak tudott róla, hogy elhangzik majd a neve, és megszólalási lehetőséget is kapott.

- Ez a két nyilatkozat sokkal inkább egyfajta késztetés és minta volt. Egyrészt arra, hogy jó lett volna már eddig is nyilatkozni, elmondani a történetet, másrészt, ha ez nem történt meg eddig, akkor a jövőbeni megnyilatkozásra. Nyilvánvaló, hogy a kérdés túlnőtte a THÉMA kereteit, és nem az egyesületnek kell adnia ezeknek a megnyilatkozásoknak a fórumát, hiszen ott van erre az egyházi nyilvánosság. Az lenne a jó, ha ez a folyamat a Bölcskei püspök úr kezdeményezése szerinti módon mehetne végbe.

- A THÉMA-konferenciák általában a Hold utcai templomban szoktak lenni, most miért éppen az egyházkerületi székházban volt?

- Egyszerűen technikai okai vannak. Foglalt volt ezen a szombaton a Hold utcai templom.

- Miért épp november 22-ére tűzték ki az időpontot?

- Ez felelt meg az előadónak, ő jelölte ki. De van ennek jelentősége?

- Hacsaknem abból a szempontból, hogy egyházi választások voltak november folyamán.

- Hogy hol volt a rendezvény, szerintem teljesen mindegy, bárhol lehetett volna. A választási eredmények még nem jelentek meg, de a választások már lezajlottak. Tehát a választásokat ez gyakorlatilag nem befolyásolta.

- Gyakorlatilag lehet, hogy nem, de elvileg november 30-ig lehetett beküldeni a szavazatokat. A Zsinat elnökségét ráadásul még csak ezután választják majd meg.

- Az, hogy Bölcskei püspök úr nyilvánosságra hozta átvilágítási eredményét, szerintem megerősítette őt a pozíciójában. Nem érdemes keresni semmiféle összefüggést itt. Sokan beszélnek arról, hogy ez alkalmatlan idő volt erre, de látni kell, hogy valójában erre a témára nincs alkalmas idő, hiszen nem volt rá alkalmas az elmúlt tizennyolc év sem. Sőt, nem lett volna rá alkalmas a következő tizennyolc sem.

(Reformátusok Lapja, 2008. december 14.)

 

http://www.reformatus.hu/toll/index95.htm

 

 

lapszemle 2008.12.19.

Karácsonyi pásztorlevelek
Jakubinyi György katolikus érsek, Tempfli József katolikus püspök, Pap Géza református püspök, Csűry István református püspök, Szabó Árpád unitárius püspök, Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök, Roos Márton katolikus püspök ünnepi pásztorlevelei
http://umsz.manna.ro/index.php?menu_id=2108&cikk=84161

Először lépett fel a vegyes kórus
Szatmár - A Református Gimnázium is hagyományszerűen minden évben szervez karácsonyi ünnepséget, ahol méltón emlékeznek vissza Jézus születésének időszakára.
http://www.szatmar.ro/Eloszor_lepett_fel_a_vegyes_korus/hirek/19949

Közös ünneplés az Olaszi templomban
Nagyvárad - A Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium diákságának és pedagógusainak részvételével ünnepi istentiszteletre és karácsonyi ünnepségre került sor az Olaszi templomban.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/kozos-unneples-az-olaszi-templomban/cn/news-20081219-04321677

Jó szóval, ebéddel várták a nyugdíjasokat
Nagyvárad - Immár hagyományosan, hatodik alkalommal szervezett nyugdíjasok és magányosok számára karácsonyi ünnepséget a nagyváradi Erzsébet-nyugdíjaskör. Az összejövetelt a CE Bethánia Szociális Központban tartották meg tegnap, zsúfolásig telt teremben.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/296-2008-12-19/296-7.pdf

Adventi ajándék
Zilah - Csak egy eseménynek terveztük a kárpátaljai Credo együttes zilahi fellépését partiumi nagy turnéjuk egyik állomásaként, és be kellett látnunk, ott a helyszínen, a ligeti református templom gyűléstermében, hogy még magunkat is alábecsültük.
http://arkad.ro/index.php?action=fullnews&id=352089&category=228&category_name=arkad_hirei

Egyházaink hírei
Arad megye - Temes megye - Ünnepi istentiszteletek és műsorok
http://www.nyugatijelen.com/hitelet/egyhazaink_hirei_41.php

A Técsői Református Líceum ifjúságának szolgálatai Feketepatakon és Visken
Kárpátalja - "Szolgáljátok az Urat örvendezéssel." (Zsolt 100, 2) Örömmel és hálával adok számot líceumunk ifjúságának az elmúlt időszakban végzett szolgálatairól, ifjúsági életének legfontosabb eseményeiről.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=929
 
 

lapszemle 2008.12.18.

Szegény Credot az ág is húzza
Nagyvárad - Kedden este meglehetosen kevés hallgatóság elott lépett fel a nagyváradi Lorántffy központban a kárpátaljai Credo együttes két tagja.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/szegeny-credot-az-ag-is-huzza/cn/news-20081217-11393618

Orgona– és trombita koncert
Szatmár - December 21–én, advent negyedik vasárnapján a Szatmárnémeti–Kültelek református templomban a délelott 10 órától kezdodo istentisztelet keretében különlegességnek számító koncertre kerül sor: Balaskó Balázs orgonán és Lutai Alexandru trombitán játszik.
http://www.erdon.ro/hirek/im:erdon:events/cikk/orgona-es-trombita-koncert/cn/news-20081216-06460130

Szegények és magányosok karácsonya
Nagyvárad - Szegények és magányosok számára szervezett csütörtök délelőtt karácsonyi ünnepséget és ünnepi ebédet a CE Bethánia Központban a CE Szövetség Erzsébet Nyugdíjas Köre.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/szegenyek-es-maganyosok-karacsonya/cn/news-20081218-02560113
 
Csiky-nap Pankotán
Arad megye - A Pankotai Csiky Gergely Egyesület december 6-án emlékezett meg névadójáról, Csiky Gergelyrõl, Pankota város talán legjelesebb fiáról. Születésének 166. évfordulója alkalmából Szász Zoltán református tiszteletes házigazdaként üdvözölte az idén szépen rendbe hozott közösségi termet zsúfolásig megtöltõ hallgatóságot: gyermekeket, szülõket, érdeklõdõket.
http://www.hhrf.org/hetiujszo/regio.php
 
 

"Egyik útját se válaszd!"

Példabeszédek könyve 3:27-35
 • Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd!
 • Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak: Menj el, jöjj holnap, majd akkor adok!
 • Ne koholj rosszat embertársad ellen, aki gyanútlanul lakik melletted!
 • Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled!
 • Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se válaszd!
 • Mert a rossz úton járókat utálja az Úr, de a becsületesekkel közösségben van.
 • Az Úr átka van a bűnösök házán, de az igazak lakóhelyét megáldja.
 • A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.
 • Dicsőséget örökölnek a bölcsek, az ostobáknak pedig nő a gyalázatuk.

2008. december 16., kedd

Salarizarea preotilor

HG nr. 1617/04 Decembrie 2008 - Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.070/1999
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 15/12/2008
http://www.monitoruloficial.ro/emonitor/download.php?par=monp1&idf=1914
http://www.legestart.ro/AfisareAct.aspx?id_act=MzIxNTQ4

OUG nr. 155/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 din 20/11/2008
http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_modificare_sprijinul_statului_salarizarea_clerului_155_2008.php
http://www.legestart.ro/AfisareAct.aspx?id_act=MzE5OTAy

Lege nr. 132/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 10/07/2008
http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_modificare_salarizarea_clerului_131_2008.php
http://www.legestart.ro/AfisareAct.aspx?id_act=312214

Legea nr. 142/1999, legea privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 27/07/1999
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_salarizare_cler.php
http://www.legestart.ro/AfisareAct.aspx?id_act=16964


Evangélikus teremtésvédelmi munkacsoport

Megalakult az „Ararát” teremtésvédelmi munkacsoport

Budapest - A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma létrehozta a teremtésvédelmi-ökológiai munkacsoportot, melynek alakuló ülésére 2008. november 25-én került sor. Tagjai Gáncs Péter, Dr. Béres Tamás, Bogdányi Mária, Jerabek-Cserepes Csilla, Kézdy Edit, Kodácsy-Simon Eszter, Mesterházy Balázs, Réz-Nagy Zoltán és Dr. Széchey Béla József.

A teljes cikk elolvasható a Magyarországi Evangélikus Egyház honlapján.


Teremtésvédelem.hu2008 nyarán indultak meg a "Minden általa és érte teremtetett" (Kol 1,16), Felelősségünk a teremtett világért” című katolikus püspökkari körlevél és a kereszténység és környezet kapcsolatát több szempontból körüljáró három kötetes könyv – a "Hogy művelje és őrizze meg" – munkálatai, amelyekben számos egyházi és világi keresztény szakember és munkatárs vett részt.


lapszemle 2008.12.16.

Ottományban emlékeztek
Bihar megye - "Neveden hívtalak téged". Vasárnap délután Ottományban ünnepi istentiszteletet tartottak, melyen Szentmihályiné Szabó Mária (1888-1982) írónõre emlékeztek, majd megáldották a helyi nõszövetség zászlaját.
PDF:
http://reggeliujsag.ro/data/293-2008-12-16/293-5.pdf

Bátorkeszin énekeltünk
Nagyvárad - A felvidéki III. Bátorkeszi István Napokra kapott meghívást énekkarunk, a nagyváradréti Sztáray Mihály Kórus.
PDF:
http://reggeliujsag.ro/data/293-2008-12-16/293-5.pdf
(ugyanott)

Kórusalakító adventi koncert
Nagyvárad - Camille Saint-Saëns Karácsonyi oratóriuma (op. 12) hangzott el vasárnap délután a nagyvárad-olaszi református templomban.
PDF:
http://reggeliujsag.ro/data/293-2008-12-16/293-7.pdf

Karácsonyi énekszó
Nagyvárad - Vasárnap este karácsonyi koncertet tartottak a nagyváradi Körös utcai evangélikus templomban. A rendezvény célja advent harmadik vasárnapján a várakozás bemutatása, az Úr Jézus születésének örvendetes megünneplése volt. Kiváló, tehetséges fiatalok énekeltek és orgonáltak, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem másod- és harmadéves zene szakos hallgatói, valamint a Várady Júlia Egyesület Gyermekkórusa.
PDF:
http://reggeliujsag.ro/data/293-2008-12-16/293-7.pdf
(ugyanott)

Tízéves a dunaszerdahelyi református templom
Felvidék - Tíz évvel ezelott advent harmadik vasárnapján tartották meg elso istentiszteletüket saját templomukban a dunaszerdahelyi reformátusok. Erre az évfordulóra emlékeztek ünnepélyes keretek között vasárnap a gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek.
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=10148&Itemid=50

2008. december 15., hétfő

lapszemle 2008.12.15.

Kereszténységrol és Európáról
Szatmár megye - Az Európai Parlamentbe látogatott a Szatmári Egyházmegye háromtagú küldöttsége, akik a Tokés László püspök kezdeményezésére megrendezett A Könyv — Európai Biblia–kiállítást is megtekintették.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/keresztenysegrol-es-europarol/cn/news-20081215-03351117

Otthon, Isten kezében
Bihar megye - A férfiak vasárnapját ünnepelték tegnap a Váradhoz közeli, Bors községhez tartozó Nagyszántón. A református egyházközség a különleges rendezvényt szándékosan advent harmadik vasárnapjára szervezte. Az istenházában a szokásosnál jóval többen összegyûltek, az ige meghallgatása után helybéli gyermekek szerepeltek, az ünnepség záróakkordjaként pedig keresztelõt tartottak.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/292-2008-12-15/292-1.pdf

Regionális konferencia zajlott Élesden
Bihar megye - Az élesdi körzeti RMDSZ és az Élesdi Református Egyházközség Luca napján regionális konferenciát hívott össze az élesdi Református Kultúrotthonba. A rendezvényre a Sebes-Körös menti magyarlakta települések lelkészeit, RMDSZ-es elöljáróit és a magyar vállalkozókat invitálták, hogy megvitassák a vidék problémáit, a gazdasági fellendülés lehetõségeit, valamint az utóbbi években egyre jobban elszórványosodó magyar közösségek fennmaradásának esélyeit.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/292-2008-12-15/292-3.pdf

Ökumenikus karácsonyi koncert
Nagyvárad - Vasárnap este ökumenikus karácsonyi koncert helyszíne volt a nagyváradi Bazilika. Öt templom kórusa lépett fel, népes közönség előtt. Az előadás méltán aratott nagy sikert.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/okumenikus-karacsonyi-koncert/cn/news-20081215-02130786

"A haza te magad vagy, lelkedben él"
Szatmár megye - A Credo verséneklo együttest a kárpátaljai magyarok alapították 1995–ben azért, hogy a Trianon utáni kisebbségi magyar sorsról énekeljenek.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/a-haza-te-magad-vagy-lelkedben-el/cn/news-20081214-05471587

A CREDO Szatmárnémetiben
Szatmár -  Szombaton a Szatmár-Németi Egyházközség gyülekezeti termében kezdodött a Kárpátaljai CREDO Verséneklo Együttes partiumi eloadás-sorozata.
http://www.hirlap.ro/mh/cikk.php?id=19013&apparition=2008-12-15

Hálaadó istentisztelet Visken
Kárpátalja - A református közösség számára fontos esemény volt a 2008. december 7-én megtartott hálaadó istentisztelet. Volt miért hálát adni, hiszen az elmúlt évben, években sok minden történt az egyház életében: felújították az orgonát, az osi padokat, sor került a tetohéjazat javítására, festésére, gombátlanították a templom belso terét, helyi vállalkozók és a hívek támogatásával kialakították a vízelvezeto rendszert, lefestették és -meszelték a templom belso terét.
http://www.karpatinfo.net/article81793.html

Iasul, orasul cu cele mai multe biserici
De la 43 de biserici, cite avea in 1990, acum Iasul se poate lauda cu 71 de ctitorii. 30 dintre acestea sint incluse pe lista monumentelor istorice.
http://ziaruldeiasi.ro/cms/site/z_is/news/iasul_orasul_cu_cele_mai_multe_biserici_168841.html
 
 

2008. december 14., vasárnap

Vatikán & bioetika

P. Federico Lombardi SJ nyilatkozik a "Dignitas personae" dokumentumrólAz új bioetikai útmutatás, amelyet a Hittani Kongregáció adott ki, felületesen szemlélve egy tiltáshalmaznak tűnhet. Ez azonban nem így van - jelenti ki a szentszéki szóvivő. Már maga a cím is mutatja, hogy az emberi személy méltóságán alapul, és egy sor pozitív kijelentést tartalmaz a házasság méltóságáról, a házastársak egyesüléséből fakadó életről, a tudomány meddőségi kutatásainak eredményeiről, a felnőtt őssejt kísérletekről, és folytathatnánk. A vatikáni dokumentum egy olyan korban született, amelyben erős aggályok merülnek föl az emberi élet manipulálásának veszélyei miatt, a biológia és az orvostudomány által kínált új lehetőségek következtében.

A "Dignitas personae" a fény és a remény forrásaként jelenik meg. Világosan és érthető módon fogalmazza meg azt a néhány alapelvet, amely segít, hogy biztos etikai döntéseket hozzunk összetett helyzetekben is. Ezek az alapelvek a következők: az emberi lény tisztelete fogantatásától kezdve, valamint a házastársak egyesüléséből fakadó élet tisztelete. Az egyház bátran és határozottan kiáll ezen értékek mellett, a kicsinyek és a gyengék nevében emeli föl szavát. Ezt az állásfoglalást a biológia és az alkalmazott orvostudomány jelenlegi fejlődése teszi szükségessé.

Nem arról van tehát szó, hogy az egyház megálljt parancsol az élet érdekében végzett kutatásoknak, éppen ellenkezőleg: olyan útmutatásokkal szolgál, amelyek biztosítják, hogy a tudomány valóban az élet és ne a halál szolgálatában álljon, ne tegye ki önkényes és veszélyes manipulációnak az emberi életet. Bátor, szenvedélyes és meggyőződéssel teli hozzáállás ez az egyház részéről egy nemes ügy érdekében - zárja jegyzetét P. Federico Lombardi jezsuita, szentszéki szóvivő.

Vatikáni Rádió


Ajánlott háttér-anyag:
Dignitas personae – az embrió személyi méltóságának védelmében
Érszegi Márk Aurél / Magyar KurírKeresztény szavakat töröltek a szótárból

Keresztény szavakat töröltek a szótárból

Az Oxford University Press 7 évesnél idősebb gyerekeknek szóló szótárának (Junior Dictionary) legújabb kiadásából eltávolítottak számos kifejezést, amely a kereszténységhez kötődik. Ezentúl nem található meg benne a püspök, az apátság, a szent, a kápolna, a keresztelés vagy a szerzetes szó.

A szótár szerkesztői a templomlátogatók számának csökkenésére és arra hivatkoznak, hogy Nagy-Britannia már modern, multikulturális és több vallású állam. Éppen ezért eltűnt a brit történelemhez kapcsolódó néhány szó is, így a koronázás, a herceg vagy az uralkodó.

Nemcsak a kereszténységhez kötődő szavak, hanem például növény- és állatnevek is kimaradnak a legújabb kiadásból, azzal az érveléssel, hogy régebben több gyerek élt vidéken, közel a természethez, mára azonban megváltozott a helyzet. Ilyenek szavak például: egres, tulipán, boglárka, karfiol, leopárd, pelikán, hód, pacsirta, gólya.

A kiadványt ugyanakkor például a következő szavakkal bővítették: toleráns, diszlexiás, csetszoba, allergiás, blog, szélessávú, önéletrajz, celebritás, mp3 lejátszó – írja az ICN.

Magyar Kurír


Oxford Junior Dictionary Drops Christian Words


"Imádunk, Mária!"


A mexikói Playboy magazin decemberi száma a Mária-ünnepek és Karácsony alkalmából... Az amúgy Mária nevű modell valóban "imádnivaló" teremtménye Istennek, de kérdés, hogy a pornóipar és a vallás ilyetén keverése nem sérti-e az amúgy igencsak katolikus mexikóiak vallásos érzületét? Mindenesetre a lapszerkesztők nem kértek még elnézést a nagy botrányt kavart és 100 ezer példányban kiadott lapszám címlapja miatt. A fotó amúgy helyénvaló szimbólumokat használ...


Jelen blogbejegyzés kizárólag tájékoztató jellegű, nem kíván senkit vallásos érzületében vagy meggyőződésében sérteni, nem azonosul az említett lap vagy a fotó jellegével. Vigyázat! A vallási fanatizmus, bigottság, prűdség és szűklátókörűség a kísértéshez hasonlóan maradandó károsodásokat okozhat! A vallási megbotránzkozás és kísértésbe esés mellékhatásairól kérdezze meg lelkigondozóját, pszichiáterét.2008. december 13., szombat

lapszemle 2008.12.13.

Vissza kell térni a keresztény gyökerekhez
A keresztény értékrendszer térvesztésének megállítása mellett foglaltak állást szerdán Brüsszelben, az Európai Parlament épületében tartott Kereszténység és Európa címu konferencia résztvevoi.
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=24702
 
Ma lép fel a CREDO együttes Szatmárnémetiben
Szatmár - Ma délután hat órától lép fel Szatmárnémetiben a kárpátaljai CREDO Verséneklo Együttes a Németi Református Egyházkerület gyülekezeti termében.
http://www.hirlap.ro/mh/cikk.php?id=18994&apparition=2008-12-13

Lelkiekben sokat adni
Arad megye - Gecse Tamás idén végezte a teológiát, szeptembertől nevezték ki a nagylaki református gyülekezet lelkipásztorává. Mivel a Bihar megyei Margittán született, ott tanult, érettségizett, a szórványsorsba csak a teológián kóstolt bele, majd Nagylakon, illetve a hozzá tartozó Szemlakon és Pécskán ismerkedett meg vele igazán.
http://www.nyugatijelen.com/hitelet/lelkiekben_sokat_adni.php

Károlyi Gáspár – a bibliafordító emlékezete
Arad megye - Már a Reformáció kezdetén Luther tudta, hogy tanai akkor erősödnek meg a nép szívében, ha anyanyelvén olvashatja a Bibliát. Ezért a pápai excomunikáció után a wartburgi kastélyban lefordította németre a Szentírást. Nálunk Károlyi Gáspár volt az első – és évszázadokon át az egyetlen – aki lefordította a teljes Szentírást magyarra.
http://www.nyugatijelen.com/hitelet/karolyi_gaspar_a_bibliafordito_emlekezete.php

Egyházaink hírei
Arad megye - Egyházaink hírei
http://www.nyugatijelen.com/hitelet/egyhazaink_hirei_40.php
 
 
 

2008. december 12., péntek

Celem vagyok - ments meg Uram!

Celem vagyok - ments meg Uram!

Gáncs Péter


Celem vagyok - ments meg Uram!

A celebek országa lettünk. Statisztikai felmérések szerint a tévénézők közel fele, 48,8 százalék, egészen „pontosan” 2 294 195 honfitársunk izgulta végig az egyik kereskedelmi csatorna Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorát. Ma, úgy tűnik, minden a celebekről szól ebben az országban. Ők uralják a képernyőket, a magazinok címlapját, rájuk szavaznak a széles tömegek.

Természetesen meddő szélmalomharc lenne ez ellen bármit is szólni, hiszen hamar megkapjuk az ismerős cinikus választ: „Már megint kárognak az egyházak… Talán savanyú a szőlő?” Minden elismerésem tehát a celebritásoké (a latin szó jelentése: híresség, előkelőség), köztük a bukott egészségügyi miniszteréé, mert ha valaki nem tudná: ő is celebritás bizonyos körökben… Csupán annyit szeretnék, hogy a celeb szó mellett gazdagítsuk szótárunkat egy másik idegen szóval, egy klasszikus bibliai kifejezéssel, a héber celemmel. Látszólag csak egy betű eltérés van a két szó között, de tartalmuk, jelentésük különbsége ég és föld.

A teljes cikk elolvasható a Magyarországi Evangélikus Egyház honlapján.

lapszemle 2008.12.12.

Európai Bibliakiállítás és nemzetközi konferencia Brüsszelben
"Az imént rájöttem, hogy Isten minden nyelven beszél, de ma kiemelten magyarul" – kezdte megnyitó beszédét Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament elnöke az "A Könyv" címet viselo európai Biblia-kiállításon 2008.december 9-én az Európai Parlament épületében.
http://erdely.ma/hitvilag.php?id=46170

"És az Ige testté lett..."
Isten minden nyelven beszél, de ma kiemelten magyarul. - kezdte megnyitó beszédét Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament elnöke az "A Könyv" címet viselõ európai biblia- kiállításon 2008. december 9-én az Európai Parlament épületében.
PDF:
http://reggeliujsag.ro/data/290-2008-12-12/290-5.pdf

Szombaton és vasárnap Bem-megemlékezés
Szatmár megye - A Bem-évforduló alkalmából a Szamoskrassói Református Egyházközség, a Szatmárnémeti Szent István Kör és a Nagykolcsi Polgármesteri Hivatal ünnepi istentisztelettel és koszorúzással egybekötött megemlékezést tart vasárnap Szamoskrassón.
http://www.hirlap.ro/mh/cikk.php?id=18965&apparition=2008-12-12

Koncert a Kültelkiben
Szatmár - Vasárnap, december 14-én délelott tíz órától a Kültelki református templomban adventi koncertet tartanak.
http://www.hirlap.ro/mh/cikk.php?id=18964&apparition=2008-12-12

Élet a babákkal
Szatmár - Gödri Réka most induló blogja gyermeknevelési kérdésekkel foglalkozik.
http://www.szatmar.ro/Elet_a_babakkal/hirek/19836
 
A kárpátaljai Credo verséneklo együttes Nagyváradon koncertezik
Nagyvárad - December 16-án, kedden Nagyváradon koncertezik a kárpátaljai Credo Verséneklõ Együttes a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében 17 órai kezdettel.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/290-2008-12-12/290-7.pdf

Bemutatkozás
Nagyvárad - December 14-én, vasárnap 17 órától az Olaszi Református templomban fellép az egyházközség most megalakult hivatásos ének- zeneegyüttese. Camille Saint Saens Karácsonyi oratóriumát mutatják be.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/bemutatkozas/cn/news-20081212-12250672

Férfiak vasárnapja
Bihar megye - Advent harmadik vasárnapján 11 órától a nagyszántói református templomban férfiak vasárnapját tartják, amelyre szeretettel meghívnak mindenkit.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/ferfiak-vasarnapja/cn/news-20081212-12232143

Szalagtuzo ünnepség a Nagydobronyi Református Líceumban
Kárpátalja - A Nagydobronyi Református Líceumban szalagtuzo ünnepségre került sor 2008. december 6-án. A rendhagyó alkalom a líceum énekkarának szolgálatával vette kezdetét: Szopó Tibor vezényletével egyházi énekekkel dicsoítették az Urat.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=913
 
 

Dignitas Personae

William J. Levada bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa


A vatikáni Hittani Kongregáció "Donum Vitae" ("Az élet ajándéka" - 1987) instrukciója és II. János Pál pápa "Evangelium Vitae" ("Az élet evangéliuma" - 1995) enciklikája után megjelent a Hittani Kongregáció legújabb, a bioetikával, az orvos-genetikai vívmányokkal és az emberi méltósággal kapcsolatos instrukciója, a "Dignitas Personae" ("A személy méltósága" - 2008).

Angol nyelvű fordítása és vázlata az USA Katolikus Püspöki Konferenciájának honlapjáról, a német nyelvű a Német Püspöki Konferencia weboldaláról, a holland nyelvű pedig az InterKerk illetve az RKnieuws oldaláról tölthető le.
Kapcsolódó vatikáni dokumentumok magyarul:
 • Humanae Vitae - VI. Pál pápa enciklikája a helyes születésszabályozásról - 1968
 • Donum Vitae - a Hittani Kongregáció instrukciója a kezdődő emberi élet tiszteletéről és az utódnemzés méltóságáról - 1987
 • Evangelium Vitae - II. János Pál pápa enciklikája az életről - 1995

2008. december 11., csütörtök

lapszemle 2008.12.11.

Telt szívvel várakozzunk
Bihar megye - Kedden délután a nagyszalontai református templomban a hívek adventi áhítatra gyülekeztek. Igehirdetésében Mikló István Boldizsár jákóhodosi lelkész Péter elsõ levele 1. része 13-16. verseit idézvén a józanság megtestesítésére, az Úr eljövetelének reménységére, az Õ szentséges megérkezésének teljes bizonyságára buzdított.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/289-2008-12-11/289-7.pdf

Megegyezés született szoborügyben
Bihar megye - Az élesdi világháborús emlékmû felállítása már több éve húzódik. Felavatását már többször meghirdették, egyik lehetséges helyét - a református templomkert közepén - két éve fel is szentelték, ünnepélyes keretek között.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/289-2008-12-11/289-7.pdf
(ugyanott)
 
Angyali vígasság Nyüveden is
Bihar megye - Szombaton, december 13.-án, este 6 órától a Nyüvedi Református Egyházközség meghívására Angyali vígasság címmel tart előadást Advent jegyében a Nagyvárad Táncegyüttes Nyüveden, a Művelődési Ház színpadán.
 
Hivatásos ének-zeneegyüttes alakult
Nagyvárad - A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközségben megalakult egy hivatásos ének- és zeneegyüttes. Első előadásukat december 14-én, vasárnap 17 órától az Olaszi templomban tartják.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/hivatasos-enek--zeneegyuttes-alakult/cn/news-20081211-11132944
 
Credo-koncert Váradon
Nagyvárad - December 16-án, kedden, Nagyváradon koncertezik a kárpátaljai CREDO Verséneklő Együttes a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében, 17 órai kezdettel.
 
Koncert a templomban
Szatmár - A Külteleki Református Templom adventi koncerttel ajándékozza meg a gyülekezet tagjait. December 14-én, 10 órától a vasárnapi istentiszteletet követően, ünnepi hangulat járja majd át a  Külteleki Református Templomot, ahol közreműködik dr. Fátyol Rudolf hegedű-, dr. Duffek Mihály zongora-, illetve Molnár Zsolt gordonkaművész.
 
Megemlékezés Teleki Sándor és Bem apó találkozásáról
Szatmár megye - A találkozás 160. évfordulója alkalmából rendezett megemlékező ünnepség szervezői: Ady Endre Társaság, Szent István Kör, Kolcs község tanácsa és a szamoskrassói református egyházközség.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/megemlekezes-teleki-sandor-es-bem-apo-talalkozasarol/cn/news-20081211-11120555
 
Egyházmegyei nőszövetségi konferencia
Kárpátalja - 2008. október 11-én Feketepatakon került sor az Máramaros-Ugocsa Egyházmegye nőszövetségi konferenciájára, melyet Lőrinczné Molnár Krisztina lelkésznő áhítattal nyitott meg. Az áldott igei szolgálat után Homoki Gábor helyi lelkész köszöntötte a Kanadából érkezett nőszövetségi küldöttséget, akik Pándy Szekeres Dávid és felesége, Szabó Anna kíséretében érkeztek.
http://www.reformatus.com.ua/index.php?m=aktualitas&a=show&i=908

Épüljetek fel lelki házzá!
Kárpátalja - Fiatalokat és időseket, férfiakat és nőtestvéreket vártak november 17. és 21. között a balazséri Béthel Konferencia-központban megszervezett vegyeshétre. Az előadások is azt szorgalmazták – ahogy a hét mottója is: "Épüljetek fel lelki házzá!" (1Pét 2, 5) –, hogy igazi, erős, sziklaszilárd közösségek jöjjenek létre a gyülekezeteinkben.

Szentlélektől ihletett
Kárpátalja - Nincs a világon még egy olyan könyv, melyet ennyi nyelvre lefordítottak volna! Azért íródott, hogy megismerjük belőle Isten lényét, szeretetét, a megváltás csodáját. Rákóczi Ferenc, Rákóczi György, Lorántffy Zsuzsanna naponta olvasták Isten igéjét. Bár ma is olvasnák a vezetők, és Isten tanácsolná őket! – emelte ki beszédében Lőrincz Attila lelkész a Tivadarfalván megtartott Ugocsa megyei vegyeshéten.

Evangelizációs hét Péterfalván
Kárpátalja - A lelki megújulást segítették az evangelizációs alkalmak gyülekezetünkben december első hetében, immár hagyományosan az adventi időszakban. Öröm volt látni, hogy estéről estére zsúfolásig megteltek templomunk padsorai, és hogy a környező falvakból is érkeztek testvérek, dacolva az utazás nehézségeivel, az időjárás viszontagságával. A hét témája a Hegyi Beszéd volt.
 
 

lapszemle 2008.12.10.

Szolgálati úton Kanadában
Nagyvárad- A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) helyettes püspöke, Csűry István a közelmúltban szolgálati úton felkeresett több, kanadai városokban élő református gyülekezetet.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/szolgalati-uton-kanadaban/cn/news-20081210-03595475

Lelkész és anya: Vinczéné Pálfi Judit
Bihar megye - Bihari asszonyok. Lapunk sorozatban kíván foglalkozni a szebbik nem kiemelkedõ bihari képviselõivel. Elsõként Vinczéné Pálfi Judit csillagvárosi lelkipásztorral, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói elõadótanácsosával beszélgettünk annak a brüsszeli konferenciának az apropóján, ahol Romániából egyedüli meghívottként tarthatott elõadást A protestáns nõk spiritualitása és annak szerepe a 21. században címmel.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/288-2008-12-10/288-6.pdf

A pósalakai ifjúsági találkozó krónikája
Bihar megye - Második alkalommal került megrendezésre Pósalakán a Sebes-Körös Menti Református Ifjúsági Csoportok Találkozója december 6-án, délelõtt 9 órai kezdettel.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/288-2008-12-10/288-8.pdf
 
Elõkerült egy Sass-portré
Bihar megye - A Család-Egyház-Társadalom címmel november 18-án és 19-én megrendezett értekezlet második napján Hermán M. János egyházkerületi elõadótanácsos bemutatott a jelenlévõknek egy általa nemrég megtalált Sass Kálmán-portrét. A ritkaságszámba menõ fotó elõkerülése azért jelentõs, mert az idén van a mártír lelkész halálának 50-ik évfordulója, amit elmúlt vasárnap ünnepeltek meg Érmihályfalván.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/288-2008-12-10/288-5.pdf
 
Karácsonyváró Nagykárolyban
Szatmár megye - Pénteken, december 12-én délután három órától karácsonyváró családi délutánt szervez a nagykárolyi Belvárosi Református Egyházközség, melynek keretében a gyermekek és a szülők közösen készülhetnek az ünnepre.
http://www.hirlap.ro/mh/cikk.php?id=18947&apparition=2008-12-11

CREDO-előadások
Szatmár - A kárpátaljai CREDO tagjai december 13–án, Szatmárnémetiben, a Németi–templom gyülekezeti termében tartanak előadást.
http://www.erdon.ro/hirek/news-erdely/cikk/credoeloadasok/cn/news-20081210-10263298

CREDO-koncert
Szatmár - December 13-án, szombaton Szatmárnémetiben kezdődik a Kárpátaljai CREDO Verséneklő Együttes partiumi előadás-sorozata.
http://www.hirlap.ro/mh/cikk.php?id=18926&apparition=2008-12-10
 
Erdélyi turnén a Credo együttes
Szatmár - A Kárpátaljai CREDO Verséneklő Együttes 1993-ban alakult Ungváron. Erdélyi körútjuk első állomása Szatmárnémeti lesz.
 
 

2008. december 10., szerda

Született június 17-én

Ausztrál tudósok egy a 2000 évvel ezelőtti csillagállást feltérképező komplex számítógépes program alapján Jézus születését, azaz a fényes betlehemi csillag megjelenését a Kr. e. 2. esztendő június 17-ére tették. Az égi jelenség a Vénusz és a Jupiter egymásratevődése volt az Oroszlán (Leo) csillagképben, így Jézus június 17-én, az Ikrek csillagjegyében születhetett. Ez a kutatási eredmény is a Karácsony ünnepének téves és pogány eredetű hagyományára hívja fel a figyelmet.


Forrás:

Ajánlott oldalak:

2008. december 9., kedd

lapszemle 2008.12.09.

Ötven éve végezték ki Sass Kálmán lelkipásztort
Bihar megye - "Mert nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten..." - Vasárnap délelõtt ünnepi megemlékezõ istentiszteletre gyülekeztek a mihályfalviak a helyi református templomba. Azok közé a falak közé, ahol az idõ még visszhangozza kedves lelkipásztoruk szavait, az 56-os események helyi vonatkozású forgatagában mártírhalált halt érmelléki "messiásét".
PDF:
http://reggeliujsag.ro/data/287-2008-12-9/287-1.pdf
 
Élesdi imanap a nemzetért
Bihar megye - A Bihar Megyei Református Nõszövetség szervezésében vasárnap imanapot tartottak Élesden, melyre a bihari egyházmegye nõszövetségeit hívták meg.
PDF:
http://reggeliujsag.ro/data/287-2008-12-9/287-7.pdf

Adventre hangolva
Bihar megye - Várom az Urat címmel adventi ifjúsági koncertet szerveztek a nagyvárad-réti református templomban vasárnap.
PDF:
http://reggeliujsag.ro/data/287-2008-12-9/287-3.pdf
 
Õseink arca a templomfalak üzenetében
Bihar megye - Hálaadó istentisztelet Köröskisjenőben - Zsúfolásig megtelt a köröskisjenõi református templom tegnap délben azon a hálaadó istentiszteleten, amelynek alkalmából a helybéliek és a meghívott vendégek megünnepelték a nyolcszáz éves építmény belsõ felújítását.
PDF:
http://reggeliujsag.ro/data/286-2008-12-9/286-1.pdf
 
Karácsonyváró családi délután Nagykárolyban
Szatmár megye - A nagykárolyi Belvárosi Református Egyházközség, december 12-én, pénteken, 15 órai kezdettel karácsonyváró családi délutánt szervez a gyülekezet imatermében, ahová gyermekeket várnak szüleik kíséretében, hogy közösen készülhessenek az ünnepekre. Lesz kézművesfoglalkozás és filmvetítés is.
http://nagykarolyinaplo.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=2891&Itemid=66
 
Tovább vándorolt az Összevisszavilág
Szatmár megye - Gödri Alpár a fotókiállítása nagykárolyi fogadtatásáról számolt be blogjában.
 
Légy útkészítő, kiáltó szó!
Kárpátalja - Hálaadó istentisztelet Visken (galéria) - Az advent felfokozott várakozással teli időszakában hálaadó istentiszteletre került sor az ódon viski református templomban.
 
Adventi evangelizációs alkalmak Gömörben
Felvidék - Adventi evangelizációs napokat tartanak Rozsnyón és Berzétén a református templomokban, illetve Szilicén a kultúrházban.