2011. június 23., csütörtök

A református Generális Konvent zárónyilatkozata

NYILATKOZAT

A Kárpát-medencei református egyházmegyék és egyházkerületek elnökségeinek tanácskozó testülete, a Generális Konvent, a Királyhágómelléki Egyházkerület meghívására 2011. június 21–22-én Temesváron tartotta évi rendes ülését.

Az immár hatodik alkalommal összehívott tanácskozás az egység megélésének és tartalma mélyítésének, valamint a közösség eddigi tapasztalatai egymással való megosztásának alkalma volt. A kétnapos ülés lehetőséget adott arra, hogy megosszuk egymással, hogyan élik meg a gyülekezetek, egyházmegyék, egyházkerületek és intézmények a mindennapokban a 2009. május 22-én – a közös alkotmány aláírásának napján – testet öltött és kiteljesedett egységet.

A tanácskozás felemelő és különleges eseménye volt, amikor kétéves előkészület után a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elnöksége aláírta a Magyar Református Egyház Alkotmányát, ezzel is megerősítve a Generális Konventben már eddig is végzett tevékenységét. Első alkalommal számoltak be missziói szolgálatuk örömeiről és gondjairól a tengeren túl és Nyugat-Európában élő magyar református közösségek képviselői. Ezek a beszámolók is megerősítették magyar református közösségünket, és alkalmat adtak arra is, hogy megvizsgáljuk az egymásért érzett lelkigondozói felelősségünk megélésének új lehetőségeit.

Az ülésen elfogadott, az arányos teherhordozáson alapuló költségvetés is hangsúlyt fektet a diaszpórában élő közösségek szolgálata és az egységet kifejező rendezvények támogatására. Meghívást kapott a tanácskozásra, és beszámolt közösségük életéről a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház újonnan megválasztott püspöke is. A Generális Konvent kifejezte szándékát, hogy az egység megvalósult kezdeményezéseivel, a magyar közösségben végzett lelkigondozói szolgálatával alkotó módon vegyen részt a nemzetpolitika alakításában.

A Generális Konvent ülése megemlékezett az Evangélium Szerint Reformált Magyarországi Keresztyén Egyház 1881-es megalakulásáról. A Generális Konvent döntése szerint a négyszázötvenedik évfordulóra elkészítteti közös hitvallásunk, a Heidelbergi Káté új fordítását. A Kárpát-medencei magyar reformátusság képviselői kiemelten fontosnak tartják a közelgő n.épszámlálást, ezért felhívják az egyháztagok figyelmét, hogy vállalják fel reformátusságukat és magyarságukat.

A Generális Konvent – a Dunántúli Református Egyházkerület megalakulása 400. évfordulója alkalmából – következő ülését 2012. június 19–20-án Körmenden tartja.

Temesvár, 2011. június 22

A Generális Konvent Elnöksége


2011. június 17., péntek

Ökumenikus összefogás a kolozsvári Házsongárdi temetőért

Ökumenikus áhítattal jelzik: nem hagyják tovább veszni a Házsongárdot!

Agnus Rádió

Felhívás

Az elmúlt napokban Kolozsváron több rendben is olyan eseményeknek lehettünk tanúi, melyet nem hagyhatunk szó és cselekvés nélkül. A felújított Mátyás szoborcsoport elé törvénytelenül helyeztek el egy minket sértő táblát, s pünkösdkor pedig máig ismeretlen tettesek csúfolták meg a házsongárdi temető műemlék sírjait. A történtek semmiféle újdonságot nem jelentenek, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a temetőben már évek óta büntetlenül garázdálkodhat bárki, és folyamatosan tűnnek el felbecsülhetetlen építészeti emlékeink és kegyeleti helyeink. A Házsongárd többszáz jelentős erdélyi személyiség nyugvóhelye. Tudósok, politikusok, művészek, egyházfők síremlékei alkotják együtt az erdélyi nemzeti panteont. Alig él ma köztünk olyan kolozsvári, akinek ne lenne legalább egy olyan sírhelye itt, amelyre halottak napján elhelyezhet egy szál gyertyát.

Úgy tűnik, mára ez a kegyeleti hely már önmagát nem tudja megvédeni. Kihalófélben a hely szelleméhez igazodó kulturált viselkedés és kölcsönös tisztelet. Az évek óta tartó pusztításnak, rongálásnak mindeddig egyetlen városi hatóság sem volt képes véget vetni.

Mindenkit hívunk július 2-án, szombaton 18 órára a házsongárdi temető bejáratához. Célunk, hogy az ökumenikus áhítat és a temető együttes bejárása által is jelezzük: nem hagyjuk tovább veszni a Házsongárdot! Ez csak az első lépés, de tudjuk, hogy követni fogják mások, hogy végre rendeződjön ez az évek óta húzódó állapot.

Kezdeményezésünkhöz várjuk mindazok csatlakozását, akik szívükön viselik e nemzeti emlékhely sorsát.

Kezdeményezők:

Gergely Balázs,
Csigi Levente,
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

Bibza Gábor lekész,
Kolozsvár-Törökvágási Református Egyházközség

Takó István egyetemi lelkész,
Kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség

Rácz Norbert lekész,
Belvárosi Unitárius Egyházközség

Fehér Attila lekész,
Evangélikus-lutheránus püspöki tanácsos

Batizán Attila lelkész,
Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület

Tőkés Lehel,
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Boldizsár Beáta lelkészjelölt,
Collegium Lutheranicum

Kolozsvár, 2011. június 17

http://proteo.hu/hazsongard/grafika/szenczi.gif

2011. június 16., csütörtök

Napi szemle 2011.06.16.

The Marriage Preparation Course DVDs

http://uploadpix.org/images/2010062308.jpg


The Marriage Preparation Course was developed by Nicky and Sila Lee, co-authors of The Marriage Book and The Parenting Book. They have been married for over thirty years, have four children and are on the staff at Holy Trinity Brompton - the London church that started the Alpha course. They started The Marriage Preparation Course in 1985 and The Marriage Course in 1996, and the courses continue to spread with thousands of courses now running around the world.

They have spoken to thousands on the subject of marriage and are the co-authors of The Marriage Book which has sold over 150,000 copies since it was published in 2000. They run The Marriage Preparation Course, along with The Marriage Course, three times a year at Holy Trinity Brompton with around 160 couples on each course.

The Marriage Preparation Course talks are presented in one of two ways:

* DVD talks featuring Nicky and Sila
* Live talks

The talks are interspersed with filmed clips of couples talking about their experiences of marriage and street interviews.

Over five sessions of the course you will discover practical tools to help you build the foundations for a lasting marriage. You will look at:

* the importance of commitment
* how to recognise and appreciate your differences
* the art of communication
* resolving conflict
* the importance of spending time together and nurturing your friendship
* making each other feel loved
* developing a good sexual relationship
* the importance of talking about your goals, values and dreams

Session Topics:

1. Communication. This session helps couples see how important effective communication is for a strong marriage and how communication is affected by personality, family background and circumstances. Couples look at what it means to talk about their feelings and they practise listening to each other.
2. Commitment. Commitment lies at the heart of the marriage covenant and is reflected in the marriage service vows. In this session couples consider the meaning of these vows and then look at how to live out this commitment th rough making quality time for each other on a regular basis and separating appropriately from their parents.
3. Resolving Conflict. Conflict can either destroy a marriage or, if handled well, strengthen it. Couples consider how to handle anger, appreciate their differences, look for solutions together and practice forgiveness. Organising finances, a primary cause of conflict in marriage is also addressed.
4. Keeping Love Alive. This session looks at how love must be deliberately nurtured in a marriage through couples nurturing their friendship, discovering how the other feels loved and developing their sexual relationship
5. Shared Goals and Values. While appreciating their differences, couples need to agree on their goals and core values. In this session couples have the opportunity to discuss their priorities for the future, the roles they expect to fulfil and the building of spiritual togetherness.

FOCCUS Questionnaire. Before the course starts you will be asked to complete a questionnaire called FOCCUS (most but not all courses will use FOCCUS as part of The Marriage Preparation Course). This questionnaire will ask about different aspects of your relationship. It is not a test nor is it a predictor of whether your marriage will succeed or fail. It is a tool to help highlight any important issues that you would benefit from discussing before you get married.

It is by no means compulsory to complete the questionnaire but most couples find it very useful. Once you have completed it you will have the opportunity to discuss the results with a support couple.

http://uploadpix.org/images/vts021t.jpg

2011. június 14., kedd

Stud. Theol. - Church & Ministry Library

ZV - Church & Ministry
 • Becoming Conversant with the Emerging Church
 • Bill Donahue - Leading Life Changing Small Groups
 • Character Makeover - 40 Days with a Life Coach to Create the Best You
 • Axiom - Powerful Leadership Proverbs
 • Creating a Prodigal-Friendly Church
 • Four Views on Hell
 • Fresh Power - Experiencing the Vast Resources of the Spirit of God
 • Healing the Wounds of Sexual Addiction
 • How People Grow - What the Bible Reveals about Personal Growth
 • Incarnate Leadership - 5 Leadership Lessons from the Life of Jesus
 • Gifted to Lead - The Art of Leading As a Woman in the Church
 • It - How Churches and Leaders Can Get It and Keep It
 • John Ortberg - Faith And Doubt
 • Making Your Children's Ministry the Best Hour of Every Kid's Week
 • Listening to the Beliefs of Emerging Churches - Five Perspectives
 • Moving On Moving Forward - A Guide for Pastors in Transition
 • Membership Matters - Insights from Effective Churches on New Member Classes and Assimilation
 • Are Miraculous Gifts for Today
 • The Blue Parakeet - Rethinking How You Read the Bible
 • The Divine Commodity - Discovering a Faith Beyond Consumer Christianity
 • No Perfect People Allowed - Creating a Come-as-You-Are Culture in the Church
 • The Leadership Secrets of Billy Graham
 • The Connecting Church
 • The Multiplying Church

ZV - Leadership Network

 • Church 3.0
 • Missional Map-Making - Skills for Leading in Times of Transition
 • Monkey and the Fish
 • Sticky Church
 • Confessions of a Reformission Rev. - Hard Lessons from an Emerging Missional Church
 • The Present Future - Six Tough Questions for the Church
 • The Externally Focused Quest - Becoming the Best Church for the Community
 • Viral Churches - Helping Church Planters Become Movement Makers
 • The Big Idea - Focus the Message - Multiply the Impact
 • Whole Church

ZV - Preaching
 • Choosing to Preach
 • Preaching Re-Imagined
 • Effective First-Person Biblical Preaching
 • Preaching that Connects - Using Journalistic Techniques to Add Impact
 • The Power of Multi-Sensory Preaching and Teaching
 • The Art & Craft of Biblical Preaching

ZV - Youth Specialties
 • 101 Ideas for Making Disciples in Your Youth Group
 • 10-Minute Talks - 24 Messages Your Students Will Love
 • College Ministry 101
 • Congratulations You're Gifted
 • Creative Bible Lessons in Genesis
 • Duplicate This - Showing Your Friends How to Live Like Jesus
 • Creative Bible Lessons in Job - A Fresh Look at Following Jesus
 • Speaking to Teenagers - How to Think About, Create, and Deliver Effective Messages
 • It's Easy Being Green - One Student's Guide to Serving God and Saving the Planet
 • Teenage Girls - Exploring Issues Adolescent Girls Face and Strategies to Help Them
 • Teenage Guys - Exploring Issues Adolescent Guys Face and Strategies to Help Them
 • The Case for the Real Jesus - A Journalist Investigates Current Challenges to Christianity
 • The Youth Worker's Guide to Helping Teenagers in Crisis
 • When Church Kids Go Bad - How to Love and Work with Rude, Obnoxious, and Apathetic Students
 • Your First Two Years in Youth Ministry
 • Youth Culture 101
 • Youth Ministry 3.0
 • Youth Ministry Survival

MIX - Church & Ministry
 • A Heretic's Guide to Eternity
 • Church Unique - How Missional Leaders Cast Vision, Capture Culture, and Create Movement
 • Organic Church - Growing Faith Where Life Happens
 • Renewing Pastoral Practice
 • Time for a Change
 • Pastoral Leadership for Manhood and Womanhood
 • Twelve Keys to an Effective Church
 • What Would Jesus Deconstruct
 • What Is a Healthy Church Member

MIX - Preaching
 • Biblical Preaching
 • JBTM - The Proclamation of the Gospel
 • Sustaining Preachers and Preaching - A Practical Guide
 • The Anguish of Preaching

Oszlopos Simeon - 1965 (film)


Oszlopos Simeon
(Simon del desierto)
fekete-fehér feliratos mexikói filmdráma,
52 perc, 1965

rendező: Luis Bunuel

A normál játékfilm hosszúságának közel felére kellett megrövidítenie a rendezőnek ezt a filmjét, mert producerének váratlanul anyagi nehézségei támadtak. De mindez nem ment se a látványosság, se a történet rovására.

Oszlopos Simeon a negyedik században élt Szíriában és fogadalomból 37 évet töltött egy oszlop tetején. Bunuel ehhez a történethez kapcsolódva azonban deheroizálja a megszállott hős figuráját, bemutatva, hogy a világ romlottságán nem segít semmiféle fogadalom és áldozat. Joggal marad tehát üresen az oszlop a film végére. Simeon nem tud következetesen ellenállni a kísértéseknek, s sokak szerint éppen esendőségében rejlik a téma eredetisége, amelyet a stílus bizarr jellege még jobban kidomborít.

Letöltési adatok a megjegyzésekben


Mindszenty - A fehér vértanú (film)


Mindszenty - A fehér vértanú
színes, magyar dokumentumfilm, 138 perc
2010

rendező: Koltay Gábor

Koltay Gábor legújabb alkotása fikciós elemekkel gazdagon átszőtt dokumentumfilm, amely a történelmi környezetbe illesztve sokoldalúan bemutat egy megalkuvás nélküli, hittel folytatott küzdelmes életutat. A film főszereplője Sipos Imre - a Pesti Magyar Színház színész-rendezője - végigjárja a bíboros életének legfontosabb helyszíneit, gyűjti az adatokat, élményeket, hogy aztán a szellemi mozaikkockák összerakásával válaszolni tudjon a kérdésre: Ki is hát Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, az utolsó hercegprímás?

Letöltési adatok a megjegyzésekben

2011. június 10., péntek

Napi szemle 2011.06.10.

Az apostol (film)


Az apostol
(The Apostle)
színes, feliratos amerikai film, 134 perc
1997

Írta és rendezte: Robert Duvall
Szereplők:
Robert Duvall (Euliss 'Sonny' Dewey)
Farrah Fawcett (Jessie Dewey)
Billy Bob Thornton (Bajkeverő)

Eulis 'Sonny' Dewey texasi pünkösdi prédikátor látszólag boldog házasságban él feleségével Jessie-vel, járja az utakat az evangéliumot hirdetve. Amikor kiderül, hogy Jessie-nek Horace, az ifjúsági lelkész személyében szeretője van, leüti Horace-t. Súlyos testi sértés vádjával kezdik körözni, ő pedig Louisianába menekül…

A rendező, Robert Duvall olyan filmek mellékszerepeit játszotta el, mint a Ne bántsátok a feketerigót!, A keresztapa, az Apokalipszis most, de pl. ő alakította a címszerepet az 1992-es Sztálin című minisorozatban is.

Duvall szándékosan törekedett arra, hogy kerülje a prédikátorok hollywoodban gyakori karikatúraszerű ábrázolását és 13 évig készült a filmre. Kutatásainak, személyes „gyűjtőkörútjainak” és a filmben szereplő amatőr színészeknek köszönhetően dokumentarista hitelességgel képes bemutatni egy ma már eltűnőben lévő vallási szubkultúrát, a valaha a „szegényember keresztyénségeként" létező pünkösdi hitet, ugyanakkor alakításával egy „küldetéses”, istenfélő életet élő, de felindulásában gyilkossá váló ember történetét tárja elénk.

Letöltési adatok a megjegyzésekben


Úrvacsora - 1963 (film)


Úrvacsora
(Nattvardsgästerna)
fekete-fehér magyarul beszélő svéd filmdráma,
78 perc
1963

rendező: Ingmar Bergman

A trilógia második filmjében Bergman még mélyebbre ás az emberi lélek feltárásában. A Tükör által homályosan szeretet-Isten problémájának helyébe itt a szerelem-szeretet-Isten komplexus lép. Főhőse a közép-svédországi Dalarna tartomány egyik kis falujának papja, a már nem egészen fiatal Tomas Ericsson lelkész. Vajon milyen papnak bizonyul, hogy adhat híveinek lelki vigaszt az, aki hosszas tépelődés során megértette rég: Isten nem segít, Isten nevében hiába a szó, csak mi emberek és Isten rossz papja lettünk egyre reménytelenebbek.

Letöltési adatok a megjegyzésekben


2011. június 9., csütörtök

Csűry István református püspök pünkösdi pásztorlevele

Vannak idők, amikor elkeserítően nehéz körülmények közé kerülünk. Alig marad reménységünk, kifogyunk ötleteinkből is. Csalódunk emberekben, akik szívesen elfogadták segítségünket, de szükségünkben magunkra hagynak.

Vannak idők, amikor illik sorsunkat a bibliai tanításokhoz illesztenünk, hogy a nehezen értelmezhető jelenségeket megismerjük és azokat mások tapasztalataival együtt kezeljük. Mikeás próféta korában történt, hogy a kiválasztottak tehetetlenül élték át a romlásba zuhanás folyamatát. Valamennyien tudták az okokat is, és sorolták: áthágták a szövetségi jogrendet, a szeretet gyakorlása megszűnt, alig maradt alázat Isten hatalma előtt. Az asszírok elnyomó politikája is félelmetes, de a legborzalmasabb a vezetők bűnnel hivalkodó magatartása. A közélet szereplőit így jellemzi a próféta: „Ti, kik gyűlölitek a jót, és kedvelitek a gonoszt!” Semmivel sem enyhébb a kényszerű pályán mozgó próféták bemutatása sem. „Éjszaka száll rátok, hogy ne lássatok, és sötétség jő rátok, hogy ne jövendölhessetek.” Félelmetes, hogy kik vezetik a nemzetet. A jó tudatos gyűlölői, a gonosz következetes követői jogot írnak, törvényt szabnak, ítéletet hirdetnek, fenyegetnek és mesébe illő vagyonokat szereznek. A prófétafélék a kesergők éjszakájában nem tudnak fényt gyújtani, hanem még több sötétséget hoznak, hogy ne lepleződjön le az erkölcstelen életforma, ne legyen egyértelmű a hazugság, ne lássanak bele mások a rejteni való valóságba. Látomásokról beszélnek, közben középszerű hétköznapi látással sem rendelkeznek.

Vannak idők, amikor ki kell mondania Isten gyermekének, hogy „én ellenben megteljesedem az Úr lelkének erejével…” (Mik 3,8) Ki kell mondani a pünkösdi evangéliumot, hogy egyértelmű és követésre méltó megoldás álljon előttünk. Istennek Lelke ma is él és éltetni akar. A Léleknek ereje van, nem is akármilyen hatalom az, ami emberi mércével nem mérhető, mert minden emberi nagyságrend felett van. Megteljesedhetem a Lélekkel, mert nem vonja meg tőlem Isten, és nem vet meg, hanem nekem is ajándékozza.

Vannak idők, és most ilyen időt élünk, amikor őszintén meg kell vallanunk, hogy sok romlása között szenved Isten nemzete, de a Lélekkel teljesedők közössége már elnyerte a felhatalmazást arra, hogy szembeszálljon a sötétség erőivel, a gonosz támogatóival.

Legyünk valamennyien Isten seregében, hogy pünkösdünk megerősödést hozzon hűségünk, szeretetünk és szolgálatunk vállalkozásaiban. Szép reménységgel és őszinte alázattal fogadjuk el esélyét annak, hogy általunk és velünk jobbá lehet a világ.

Nagyvárad,
2011 Pünkösd havában

Csűry István püspök


Napi szemle 2011.06.09.

2011. június 8., szerda

Királyhágómelléki reformátusok a német evangélikus egyházi napokon

Egyházi napok Drezdában

Június 1-5. között 33. alkalommal rendezték meg a „Kirchentag” német evangélikus egyházi napokat. Idén Drezda városa adott otthont a nagytalálkozónak, melyen mintegy negyedmillió keresztény vett részt. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületet Csűry István püspök és Antal János előadótanácsos képviselte a rangos eseményen.


Csűry István püspök a 33. evangélikus nagygyűlés nyitó-istentiszteletén

A Máté evangéliumából vett „Ahol van a ti szívetek, ott van a ti kincsetek is” mottójú rendezvénynek egyszerre három helyszínen tartották a nyitó-istentiszteletét. Ezek egyikén Fabiny Tamás magyarországi evangélikus püspök prédikált, aki a Kirchentag vezérgondolatát idézve az anyagi világhoz való túlzott kötöttség veszélyeire hívta fel a figyelmet gazdasági, politikai, lelki összefüggésekben.

Az ötnapos evangélikus nagygyűlés hívő közössége arra kereste a választ, hogy a 21. században mi fontos számukra, mi kap elsőbbséget életükben és elvilágiasodott társadalomban? Az evangéliumi parancs szerint tud-e a 21. század hívő keresztény embere a fogyasztói társadalom kísértései közepette a „mennyben gyűjteni kincset magának?”

Öt nap alatt, az Elba folyó partján kialakított mintegy 120 helyszínen, 43 templomban, és 17 szabadtéri színpadon zajló, több mint kétezer program közül választhattak a résztvevők. A nagygyűlés kiváló alkalmat nyújtott egyházkerületünk társadalmi felelősségvállalásának, diakóniai szolgálatának, és jövőbeni célkitűzéseinek népszerűsítéséhez.

A német evangélikus nagygyűlést idén összekapcsolták a hatodik közép- és kelet-európai evangélikus találkozóval, ezért különös hangsúlyt fektettek a közép- és kelet-európai egyháztagok részvételére. A közép-kelet-európai lutheránus egyházak találkozóját 1991 óta háromévente rendezik meg lengyel, cseh, szlovák, magyar, osztrák és német hívek részvételével. Drezdában most számukra külön közép- és kelet-európai találkozóközpontot hoztak létre. Egyházkerületünk küldöttsége a Szászföldi Evangélikus Püspökség meghívására érkezett a nagygyűlésre.

2011. június 6.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Tájékoztatási Szolgálata2011. június 7., kedd

Visszaesett erdélyi egyházaink nemzetet szolgáló tevékenysége Tőkés László szerint

Németh Géza Emlékkonferencián vett részt Tőkés László

Harangszó

A Kárpát-medencei magyarság, a magyar reformátusok, illetve a magyar egyházak múltjáról, nemzetépítő szerepéről és az ökuménia helyzetéről értekezett 2011. június 5-én Budapesten, a Németh Géza Emlékkonferencián Tőkés László . Az Európai Parlament alelnöke, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspöke egyebek mellett bírálta a Magyar Református Világszövetség és az Egyetemes Zsinat megszüntetését.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiimFMHVb4hjPEnjui_9jbU4A5Cpom1VnU0btXPVOY5JBEGNPstKAhmk8VLf0msvdFsCNBwefC-zc38fRX7-MerfqjAyWecLmFwf69y3JlMfec0G-6T6TgwsGk0yQtqI4Wynnm3wdh-zIc/s320/2.jpg

Idén is megrendezték Budapesten a magyarországi erdélyiek gyülekezetének otthont adó Reménység Szigetén a Németh Géza Emlékkonferenciát, amelynek témája a Keresztyén és nemzeti összetartozás volt, s amelyen mások mellett előadást tartott Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, György István, főpolgármester-helyettes és Németh Zsolt külügyi államtitkár, az erdélyi magyar politikai menekültek felkarolásáról nevezetessé vált és 1995-ben elhunyt Németh Géza református lelkész fia. 1996 óta minden esztendőben megrendezik az emlékkonferenciát, amelynek témái az egykori lelkész eszméihez és munkásságához kötődnek.

Előadásának elején Tőkés László a május 29-én elhunyt Mádl Ferenc köztársasági elnökre emlékezett, akiről elmondta, hogy a volt államfő értékrendje teljes mértékben illeszkedett a határon túliak szolgálatába szegődött Németh Géza nézeteihez. A volt királyhágómelléki református püspök azt mondta Németh Gézáról, hogy üldözött és mindvégig ellenzéki magatartást tanúsító lelkipásztor volt. „Kettős ellenzékben élt az állammal, illetve az állampárti egyházzal szemben, és mégis erőt tudott meríteni ebből a hitéből” – fogalmazott az EP alelnöke.

Felsorolva az 1956-os forradalmat, a lengyel katolikusok, II. János Pál pápa és a német evangélikus egyház tevékenységét, Tőkés László beszélt az egyházaknak a kommunizmus lebontásában vállalt szerepéről is. Mint mondta, Erdélyben a kereszténység védelme és a közösségvédő kereszténység összefüggésében az ellen a kommunizmus ellen kellett felvenni a küzdelmet, amely „közösségeink, a nemzet, a települések szétrombolására szövetkezett”. Az erdélyi politikus ide sorolta a Ceauşescu-féle falurombolást, ami ellen a hit erejével lehetett felvenni a harcot annak tudatában, hogy inkább Istennek kell engedni, mint a világi hatalomnak. „Van esélyünk a győzelemre, és nem kell lebecsülnünk közösségeink erejét, lehetőségeit, értékét, súlyát. Hadd becsüljék le a diktátorok, de bennünk legyen annyi önbecsülés, hogy hitünket és vallásunkat, istenünket és hitbeli erőnket ne kicsinyeljük le” – fűzte hozzá Tőkés László, majd azzal folytatta, hogy a kollektivizálás, az erőteljes faluellenesség a kommunista osztályharc merénylete volt, és szinte megsemmisítette a társadalom rekrutációs bázisát Erdélyben és Magyarországon egyaránt. „Ennek a következményeit nyögjük mind a mai napig, és ebből a romos helyzetből kell az új nemzeti kormánynak valamit kihozni” – hangoztatta.

Felidézve az erdélyi magyar érdekvédők áldozatos tevékenységét a kommunista elnyomás évtizedei alatt, Tőkés László az 1989 utáni esztendőkre is emlékeztette hallgatóságát. Beszélt az erdélyi egyházi szervezetek létrejöttéről és az ökumenikus összefogás Kárpát-medencei, illetve erdélyi kezdeteiről is. Mint fogalmazott, elég hamar lelohadt a Kárpát-medencei ökumenikus lelkesedés, „pedig ha az egyházi ökuméniával szövetkezett volna a nemzetpolitika, akkor annak lett volna ereje, és a posztkommunizmus nem packázott volna velünk úgy, ahogy azt megtette. Sajnos az agyafúrt, és a titkosszolgálat minden eszközét bevetni képes posztkommunista román hatalom nagy mértékben szétzilálta az erdélyi egyházi ökuméniát is. Ma már csak mutatóban, néha illemből találkoznak egyházi vezetőink, míg korábban évente négyszer, ötször is megtették ezt, ha kellett. Miközben pedig mi kemény küzdelmet folytattunk egyházi ingatlanainkért, iskoláinkért, utóbb az RMDSZ kisajátította magának ezeket az ügyeket, és amolyan jó kommunista módon, emiatt az a szellem uralkodott el Erdélyben, hogy pártunknak és kormányunknak köszönhető minden”.

Tőkés László szólt arról is, hogy Erdélyben nagymértékben visszaesett egyházaink tevékenysége a nemzetszolgálat terén. „Persze, az egyház betölti azokat az elemi funkciókat, amelyeket egy falu papjának be kell töltenie és amit egy gerinces püspök képvisel, de a szervezettségnek, az összefogottságnak, a céltudatos egyházpolitikai cselekvésnek hiányzik az a mértéke, amelyre nagyon is nagy szükség volna a posztkommunista korszak romos helyzetet maga után hagyó állapotában” – fogalmazott.

Kitért arra is, hogy teljes lendülettel indult 1991-ben a Magyar Református Világszövetség megszervezése, majd ő maga is kezdeményezője volt a Magyar Református Egyházak Egyetemes Zsinatának. „Most viszont azok, akik a Generális Konvent és az egyesült református egyház mundérjában feszítenek, azok ellopták ezt a múltat, erről hallgatnak. Ma már olyan újfajta egyházat hoztak létre, amely van is meg nincs is, mert nemzetközi jogi szempontból nem létezik a Magyar Református Egyház. Lényegében üdvös dolog, amit létrehoztak, szép dolog, ha kinevezünk valamit Magyar Református Egyháznak, ami amúgy is létezett korábban, de közben a hivatalos magyarországi egyház gyakorlatilag megszüntette a Magyar Református Világszövetséget és az Egyetemes Zsinatot, és most egy vezetőség nélküli (ki az elnöke a Magyar Református Egyháznak?), a kollektív vezetés megfoghatatlanságában rejtőző irányítás van” – kifogásolta a volt püspök.

Mint mondta, ez az egyházpolitikai kitérő szükséges volt annak láttatásához, hogy egyházaink miként veszik ki részüket a nemzetközi együttműködés rendszerét kialakító munkálatokból, illetve a nemzetegyesítésből. „Bizony, büszkén mondhatjuk, hogy a Magyar Református Világszövetség és az Egyetemes Zsinat megelőlegezte az orbáni, határok feletti nemzetegyesítés politikáját, és élen járt e tekintetben” – jelentette ki Tőkés László, majd úgy vélte: „Ha Egyházaink nem akarnak a nyugati egyházak sorsára jutni, akkor nem kerülhetnek a társadalmon kívüliség légüres terébe és szolgálatuk nem szorítkozhat a filantróp jótékonykodásra, hanem vállalniuk kell nemzetük sorskérdéseit, és a maguk módján, a maguk helyén – az erdélyi szokásoknak megfelelően – tovább kell folytatniuk a protestáns, kálvinista, népegyházi hagyományt. Ha nem vállaljuk fel ezt, akkor a – megszépítően hitvalló egyháznak nevezett – zsugorodó egyház világból való eltűnésének pályájára sodródnak, és ezáltal nem hogy a nemzeten, de magukon sem tudnak már a végén segíteni” – jegyezte meg.

Tőkés László szerint itt az ideje, hogy a magyarság próbálkozzon Európa lelki dimenziójának megrajzolásával, amihez a kontinens keleti országai kiváló értéktöbbletet adhatnak hozzá a magyar kereszténységgel együtt. „Mert azért van amit tanulniuk tőlünk is. Ha viszont ez nem így történik, akkor jönnek a muzulmánok, a harmadik világ bevándorlói, és egyszer csak arra ébredünk, hogy unokáink kisebbségbe kerülnek a saját hazájukban. A közösségépítés, Magyarországnak ebben a szellemben való újjáépítése, identitásának a helyreállítása életbevágóan fontos a mi számunkra” – zárta előadását az erdélyi politikus.

Budapest, 2011. június 5.

Tőkés László
EP-alelnök
Sajtóirodája


2011. június 6., hétfő

Interjú Móricz Árpád délvidéki református lelkipásztorral

Az elvetett mag tiszta lélekbe hull…

barikad.hu
2011, június 5

Móricz Árpád délvidéki református lelkipásztor. Újvidéken született, a teológia szakot Kolozsvárott végezte, 1997 óta a bácskossuthfalvai gyülekezet vezetője. Délvidék egyetlen államilag elismert református óvodájának alapítója. 40 éves, öt gyermek édesapja.

http://barikad.hu/sites/barikad.hu/files/2011/06/M%C3%B3ricz%20%C3%81rp%C3%A1d_0.jpg2011. június 5., vasárnap

A rítus (film)


A rítus
(The Rite)
2011
Szinkronizált, amerikai misztikus thriller


Egy hitéből szinte teljesen kiábrándult ifjú pap (Colin O’Donoghue) a Vatikánban képezi tovább magát, és a legjobb szándéka ellenére is kénytelen megtanulni az ördögűzés szabályait. Római tartózkodása során találkozik Lucas atyával (Anthony Hopkins), és onnantól kezdve másképp tekint az egyházra, Rómára, a hitre és az ördögre.

Lucas atya ismeri a hit sötét oldalát. Az idős pap az életét tette a gonosz elleni küzdelemre, és nem válogat az eszközökben. Azt reméli, hogy Michael személyében végre rátalált a rég keresett tanítványára.


Letöltési adatok a megjegyzésekben


Napi szemle 2011.06.05.

2011. június 3., péntek

Hatalom és dicsőség - A Fidesz és a Hit Gyülekezete

Hatalom és dicsőség

Heti Válasz
Szőnyi Szilárd


Húsz éve sokan destruktív szektának tartották, ma a történelmi egyházi státusz várományosaként emlegetik őket; mindkettőt indokolatlanul. Bal- és szélsőjobboldali vádak szerint - a tulajdonukban álló ATV-t is érintő - paktumot kötöttek a Fidesszel. Pillantás a Hit Gyülekezete politikai vegykonyhájába.

http://hetivalasz.hu/data/cikk/3/81/29/cikk_38129/hit_gyulekezete.jpg


Pécs fideszes polgármestere, Páva Zsolt a Hit Gyülekezetéhez kötődő Vidám Szimfonikusok koncertjének fővédnöke; Kósa Lajos, Debrecen jobboldali vezetője nyitja meg az egyház helyi iskoláját; a kormánypárti Lázár János irányította Hódmezővásárhely ingyen ad ingatlant Németh Sándoréknak. Három példa a közelmúltból arra, mennyit változott a világ a kilencvenes évek óta, amikor a jobboldalon még közveszélyes szektának tekintették az 1979-ben megalakult Hit Gyülekezetét.

Elvtelen pálfordulás?

Ezek az ügyek persze egyedi esetek, és nem feltétlenül jeleznek elvtelen pálfordulást a politika konzervatív fertályán. Arra viszont elegendőnek bizonyultak, hogy a Jobbik paktumot emlegessen, és a Fidesz házi szektájának kiáltsa ki a "cionista bizniszgyülekezetet". Erre a fenti gesztusok mellett az adott alapot, hogy felmerült: az egyházi törvény módosítása következtében a "hitgyüli" a történelmi felekezet rangjára emelkedhet. Szászfalvi László egyházügyi államtitkár márciusi jogszabálytervezete szerint ugyanis 100 éves múlt vagy 25 ezer fős tagság kellene e kategória megcsípéséhez; utóbbi feltételnek pedig a társulat könnyedén megfelelne. Legutóbb 19 ezren ajánlották fel nekik adójuk egy százalékát, s ezzel ők a negyedik legtámogatottabb hazai egyház. Önbevallásuk szerint "kemény magjuk" 30-40 ezer, a tágabb kör 70 ezer főt tesz ki, s amint - munkatársán keresztül - a vezető lelkész lapunk értésére adja, nekik az 50 ezer fős határ sem okozna gondot.

Az elmúlt hónapokban az ellenoldalról is támadás érte Némethéket. Nem akárki, mint a Hit Gyülekezete belügyeit 1999-ben botránykönyvben megörökítő Bartus László - ma az Amerikai Magyar Népszava főszerkesztője - sejdített összeesküvést. Elmélete szerint a Fidesz már tavaly mefisztói alkut kötött az egyházzal. Ennek első elemeként Németh Sándorék a 2010-es választások előtt kihátráltak a 2009-es európai parlamenti voksoláson még pártolt MDF mögül. Mivel így Dávid Ibolya alakulata kiesett az Országgyűlésből, a Fidesz megszabadult jobboldali vetélytársától; Bartus szerint Orbán Viktor cserébe történelmi státuszt ígért a gyülekezetnek. Az egyezség további eleme az volna, hogy a - 74 százalékban az egyházhoz kötődő cégek tulajdonában álló - masszívan baloldali ATV-t pacifikálják, és "őfelsége ellenzékeként" működtetik.

Németh Sándor két hete a Magyar Narancsban nyilatkozott politikai kapcsolataikról. Ekkor elismerte, amit 2009 áprilisában a gyülekezet szóvivője az MTI-nek letagadott: vagyis hogy az SZDSZ-szel kialakított korábbi szövetséget az MDF-fel kötött szervezett együttműködés váltotta fel. Ennek megfelelően a legutóbbi európai parlamenti választáson "tagságunk jelentős része az MDF listájára szavazott" - árulta el a lelkész, majd gondoskodott arról, hogy mindegyik további pártot a gyülekezettel való kokettálás gyanújába keverje. Magyarázata szerint 2010-ben azért nem álltak Dávid Ibolyáék mellé, mert az SZDSZ ezt kérte tőlük, illetve "az MSZP és a Fidesz vezetői is ellenérdekeltek voltak az MDF sikerében, mindkét oldal ezt ismertette velünk". (Végül azért szakítottak a fórummal, mert nem találták eléggé hatékonynak - állítja.)

Nem tudni, hogy a Fidesznek, az ATVnek vagy a gyülekezetnek lenne-e kínosabb, ha Bartus teóriája beigazolódna. A tévé képernyőjén ugyanakkor - legalábbis egyelőre - semmi sem utal paktumra. "A markánsan baloldali szereplőkkel működő Újságíróklubot például eszünk ágában sincs megszüntetni, és kijelenthetem: az ATV ellenzéki csatorna marad" - mondja lapunknak Németh Szilárd hírigazgató (civilben a vezető lelkész fia). Mindössze annyi látszik, hogy az adó profiltisztításon esett át, és az eddiginél több néző- és hirdetésvonzó, szórakoztató műsort sugároznak.

"Mi értelme volna beállni sokadik kormánypárti tévének, amikor legnépszerűbb műsorunk, az Egyenes beszéd 2009-ről 2010-re megduplázta nézettségét, így alkalmanként közel félmillió főt szögez a képernyő elé? Mivel pedig közönségünk alapvetően baloldali, üzleti okokból is öngyilkosság volna áthangolni a tévét" - teszi hozzá Németh. Ez annál is érthetőbb, mert tudomásunk szerint a televízió nem termel nyereséget. Jelenlegi költségvetése nullszaldóra jön ki, és ebben már benne van az a kétmilliárd forint is, amit az előző kormány jóvoltából 2010-re és 2011-re kaptak a Nemzeti Üdülési Alapítványtól a hazai pihenést népszerűsítő műsorokra.

A csatorna az országszerte kétszáz közösséggel rendelkező szervezet "médiabirodalmának" zászlóshajója. Hetek című közéleti hetilapjukat 1997-ben indították, Vidám vasárnap címmel pedig 2001-től sugározzák istentiszteletüket az ATV-n. Kezdetben műsoridőt vásároltak, majd 2003-ban cégeiken keresztül megvették a televízió részvényeinek először felét, majd háromnegyedét. (A tévében közvetett tulajdonos Új Spirit Kft. ügyvezetője nem más, mint Németh Sándor lánya, Kauzál Alexandra.) "Erre azért volt szükség, hogy a támadásokra válaszul saját csatornánkon juttathassuk el üzeneteinket a nyilvánosságnak" - eleveníti fel a múltat lapunknak az ATV és a Hetek szerkesztője, Hazafi Zsolt.

Gera Zoltán szerepe

Ma már a csatorna jóval többre: politikai és gazdasági befolyásszerzésre alkalmas. Az ATV 24 százalékos tulajdonosa pedig - vállalkozásain keresztül - Elek István. A hazánk monacói tiszteletbeli konzuljaként tevékenykedő baloldali üzletember nem köthető sem Gyurcsány Ferenchez, sem Mesterházy Attilához; leginkább a szocialista párt veteránja, Kovács László bizalmasaként ismerik. Ez a tény magyarázhatja azt a paradoxont, hogy miközben az ATV-t "szoci házitévéként" emlegetik, a csatorna a saját belátása, illetve érdekei alapján közelíthet az MSZP belügyeihez. Ennek megfelelően a Gyurcsány-Mesterházy-vetélkedésben nem foglalnak állást; amint Németh Szilárd mondja, nézőik között mindkét oldalnak vannak hívei, és nem akarják elveszíteni egyik tábort sem.

Ezt a megosztottságot tetten lehet érni Bartus László vádjainak hátterében is. "Ha valaki ismeri Lacit, tudja, hogy neki mindig istenítenie kell valakit. Ez a személy korábban Németh Sándor volt - amíg aztán ellene nem fordult. Rajongásának tárgya jelenleg Gyurcsány Ferenc; és ha az ATV nem áll kizárólagosan az exkormányfő mellé, akkor azzal csakis az úgymond fideszes diktatúra szálláscsinálója lehet" - mondja Hazafi Zsolt.

Ha Bartus vádja egy az egyben nem helytálló is, szembeötlő a Fidesz és a gyülekezet viszonyának változása. A korábbi szembenállást a békés egymás mellett élés, sőt helyenként az együttműködés váltotta fel. "Sok városban mi vagyunk a második legnagyobb felekezet, így megkerülhetetlenek lettünk a helyi közéletben" - magyarázza lapunknak Morvay Péter, a Vidám vasárnap szerkesztője.

http://hetivalasz.hu/data/cikk/3/81/29/cikk_38129/nemeth_sandor_lephaft_karikatura.jpg

A szavazatmaximálás szempontja mellett a Fideszben mára gyökeret verhetett az a belátás is, hogy minden egzaltáltsága ellenére a "hitgyüliben" kétségbevonhatatlanul vallási tevékenység folyik. "És ha Gera Zoltánt sem a katolikus, sem a református egyház nem tudta kiragadni a drogfüggőségből, ám nekik sikerült, akkor ez elismerésre méltó" - példálózik a labdarúgóval a történelmi felekezetekben "hivatalból" jártas kormányzati forrásunk. "Németh Sándorék ugyanakkor cserébe másfajta - a közösségtől, a vezető lelkész kisugárzásától való - függést kínálnak. Ilyen értelemben rájuk némileg igaz a mondás, hogy a vallás a népek "ópiuma"; ám ez még mindig jobb, mint a kemény drog" - teszi hozzá.

Gera személye, azon túl, hogy a sportoló a gyülekezet legjobb arcát mutatja a nyilvánosság felé, "jószolgálati nagykövetként" is értelmezhető az egyház és a Fidesz között. A focista ugyanis bensőséges barátságot ápol Orbán Viktorral; fontosabb meccseire jegyet küld neki, a miniszterelnök pedig tavaly személyesen járt közbe, hogy a csatár ismét szerepeljen a válogatottban. Orbán emellett beszélő viszonyt tart fenn az ATV elnökével is. Sőt értesüléseink szerint a politikus és az ugyancsak 1963-as születésű Rózsa István több mint két évtizede - ám nem a politikából - ismeri egymást, így kapcsolatukat már csak nemzedéki okokból is kulturált párbeszéd jellemzi.

Akárkivel beszélünk az egyházban, mindenki azt állítja, hogy a társadalmi elfogadottság növekedésével együtt politikai értelemben a gyülekezet is sokszínűbb lett. "Ma már nincs Fidesz-ellenesség a köreinkben, sőt pártállás tekintetében az egyház tagjai lefedik a társadalmat. A kormánnyal pedig több világnézeti kérdésben - magzatvédelem, az azonos neműek házasságának elítélése, a családok erősítése - egy hullámhosszon vagyunk" - mondja Morvay Péter. És ez vajon akár középtávon el fog-e vezetni odáig, hogy egy választás előtt a gyülekezet a Fidesz melletti szavazásra buzdít? - kérdezzük a gyülekezet egyik prominens személyiségétől. "Ha odáig fajul a helyzet, hogy a választás a Fidesz és a Jobbik közé szűkül, akkor az előbbi mellé kell állnunk. Úgy gondolom, ekkor Németh Sándor nyíltan oda fogja tenni magát" - lep meg a válasszal az illető.

Megnemtámadási szerződés

A Fidesszel kötött paktumot pedig leginkább az tudná cáfolni, ha a gyülekezet nem kapná meg a történelmi státuszt. Nos, úgy tudjuk, pontosan ez fog történni, ugyanis a kormánypártokban ilyen tartalmú új törvényjavaslat körvonalazódik. Ennek fő oka, hogy a 25 ezres limit olyan nagy múltú, ám hazánkban kicsiny egyházakat rekesztene ki a történelmi kategóriából, mint az ortodoxok, unitáriusok vagy metodisták - és persze a katolikus püspökök sem lelkesednek azért, hogy egy kalap alá kerüljenek nemszeretem gyülekezetekkel. Lukács Tamás és Vejkey Imre KDNP-s parlamenti képviselők így olyan feltételeket terveznek meghatározni, melyek alapján a Hit Gyülekezetét elismerik egyháznak, de - már ha lesz olyan - a történelmi jelzőt nem kapják meg.

Vannak, akik arra figyelmeztetnek: a felekezetet azért sem érdemes túlzott elismerésben részesíteni, mert lehet, hogy egygenerációs egyházként idővel lelépnek a történelem színpadáról. Ma még nem tudni, hogy az alapító nemzedék távozása után a gyülekezet szétesik-e, avagy a maga joviális stílusával csudálatos módon értelmiségieket és egyszerű embereket egyként megszólítani képes Németh Sándor spirituális tekintélye - bírálói szerint: személyi kultusza - átörökíthető-e másra.

A gyülekezet értékén kezelésére több elképzelés létezik. Az egyik szerint a történelmi kategóriába nem a taglétszám, hanem csak a százéves múlt alapján lehetne bekerülni. A másik javaslat szerint nem hoznának létre külön csoportot a történelmi egyházaknak, hanem az új feltételek - például húszéves múlt és ezerfős tagság - teljesítése alapján elismert felekezeteken belül a kormány kivel történelmi jogon, kivel csak intézményfenntartói alapon kötne megállapodást. Akárhogy lesz is, kormányzati informátorunk szerint nem kell tartani attól, hogy a kabinet elvtelen alkut köt a Hit Gyülekezetével. "A törvényt legfeljebb kölcsönös megnemtámadási szerződésként lehet értelmezni. Ugyanakkor erre az esetre is és mindkét fél szempontjából igaz a bibliai mondás: aki nincs ellenünk, az velünk van" - összegez forrásunk.

Pápábbak a pápánál

A pünkösdista-karizmatikus irányzathoz tartozó Hit Gyülekezete teológiája alig különbözik a hagyományos protestáns egyházakétól, erkölcsi felfogásuk pedig "vasárnapi keresztényeket" megszégyenítően szigorú. Gyermekholokausztnak nevezik a magzatgyilkosságot, elítélik a pornográfiát, a válást, a kábítószer-használatot. Házasságtörés esetén felszólítják a vétkes felet, hogy térjen vissza a társához, vagy hagyja ott a gyülekezetet. "A feleség a férj segítőtársa, aki alárendeli magát a férj vezetésének. Feladata, hogy gyermekeket szüljön, gondoskodjon háza népéről és szeresse férjét" - olvassuk tanításukban.

Mindezek ellenére a balliberális értelmiség nem ókonzervatív alakok gyülekezetének tekinti őket, hanem szalonképes, sőt egyre "menőbb" szövetségesnek a jobboldal elleni küzdelemben. Nem úgy az Egyesült Államokban: ott az efféle egyházak a jobboldal meghatározó támogatói. Annak idején kis túlzással ők nyerték meg George W. Bushnak az elnökválasztást, de a világ legnépesebb katolikus országában, Brazíliában sem lehet már valaki elnök a szavazataik nélkül.

A Hit Gyülekezete a cionista jelzőt azzal érdemelte ki, hogy teológiai alapon - és kritikátlanul - támogatja a zsidó államot: eszerint Jézus második eljövetelének feltétele a bibliai Izrael helyreállítása. "Ekkor a zsidóság el fogja ismerni Jézus Krisztust mint Messiást" - folytatódik tanításuk, ám erre a sokatmondó kitételre (szélső)jobboldali bírálóik és balliberális pártfogóik egyaránt süketek maradnak.2011. június 2., csütörtök

Napi szemle 2011.06.02.

Emberek és istenek (film)


Emberek és istenek
(Des hommes et des dieux)
színes, feliratos, francia filmdráma, 122 perc
2010

A film a 90-es években játszódik egy kis algériai hegyi faluban. Nyolc francia ciszterci szerzetes él itt együtt a helyi muszlimokkal, egészen addig békességben, míg fundamentalista szélsőségesek meg nem támadják a falut. A korábban egyetértésben élő szerzeteseket megosztja a vak testvéri szeretet, illetve a józan gondolkodás. Végül feloldozást a film drámai vége sem ad.


Letöltési adatok a megjegyzésekben

What an Astronaut's Camera Sees (video)

2011. június 1., szerda

Hétköznapi mennyország (film)


Hétköznapi mennyország
(Sa som i himmelen)
színes, magyarul beszélő, svéd filmdráma
130 perc
2004

rendező: Kay Pollak

Daniel Daréus egy sikeres karmester, pályája éppen a csúcspontján van. Magánélete azonban közel sem hozott számára sikereket: magányos, sőt már-már szánalmas látni, hogy a karrierjéhez vezető út mennyire kicsavarta és kiégette. A szenvedés olyan fizikai és lelki törést okoz benne, ami odavezet, hogy Daniel hirtelen feladja pályáját és visszatér abba az észak svéd kisvárosba, ahol gyermekkorát töltötte.

Hírnevének köszönhetően, ahogy az már egy kisvárosban lenni szokott többen csodálattal és kíváncsian, míg vannak akik gyanakvóan figyelik. Aztán egy nap felkérik, hogy vállalja el a város apró templomi kórusának irányítását. És a csütörtökönkénti dalolgatás közben mindenről és mindenkiről sok minden kiderül...

Letöltési adatok a megjegyzésekben

Második esély - The Second Chance (film)


Második esély

The Second Chance
feliratos amerikai film
(2006)

Rendező:
Steve Taylor

Szereplők:
Michael W. Smith
Jeff Obafemi Carr
J. Don Ferguson
Lisa Arrindell Anderson


A film Ethan Jenkins és Jake Sanders körül forog, akik mindketten szenvedélyes pásztorok, ugyanazt az Istent dicsérik, ugyanabból a könyvből... de itt be is fejeződnek a hasonlóságok. A fehér, jómódú Ethan sikeres zenei szolgálatot folytat külvárosi megagyülekezetében a Sziklában, míg Jake egy afroamerikai férfi, aki bandatagok, tinédzser anyák, és drogfüggőségben szenvedő fiatalok felé szolgál a Második Esély elnevezésű városi gyülekezetben. A két férfi váratlanul egymás szomszédja lesz, és arra kényszerülnek, hogy együtt dolgozzanak. Vajon le tudják-e győzni a hittel az előítéleteket, ami igyekszik megosztani őket, hogy adjanak maguknak és a küszködő belvárosi gyülekezetnek egy második esélyt?

Letöltési adatok a megjegyzésekben