2012. augusztus 16., csütörtök

2012. augusztus 11., szombat

A fehér szalag - 2009 (film)A fehér szalag
(Das weisse Band - Eine deutsche Kindergeschichte)
fekete-fehér, német-osztrák-francia-olasz filmdráma
2009

rendező: Michael Haneke

A fehér szalag azt sugallja, bárkiből, bármikor kitörhet az erőszak, ez az emberi természet része, ami álszent, rossz neveléssel és példával könnyen előhozható, még egy viszonylag ártatlan teremtményből is.Narrátorunk, a falusi tanító igazi antihős. Noha érzékenyebb a falut irányító báró – orvos – lelkész hármasnál, a gyerekek barátja elképzeléstől is távol áll. Érzékeli ugyan, hogy valami elromlott, de hogy pontosan mi, azt –gyávaságból vagy tehetetlenségből- nem tudja, nem akarja, vagy nem meri feltárni. Ezt a bizonytalanságot már a film elején megosztja velünk: ő nem mindentudó elbeszélő, nem tudja az eseménysorozatot teljes egészében és valójában rekonstruálni, saját magán és szaggatott benyomásain, élményein sem léphet túl. A közönség pedig csak rá, a nem túl megbízható vezetőre támaszkodhat...

2012. augusztus 10., péntek

Tüntetés a Székely Mikó Református Kollégium visszaállamosítása ellen
FELHÍVÁS

„Felépíti Jeruzsálemet az Úr, összegyűjti a szétszóródott Izráelt. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt. 147, 2-3)

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület vezetősége tisztelettel felkéri az egyházmegyék, egyházközségek elöljáróit, hogy lehetőségeik szerint minél több küldöttel képviseljék a református híveket az Erdélyi Református Egyházkerület szervezésében sorra kerülő országos tüntetésen. Egyházkerületeink, testvérfelekezetek közreműködésével tiltakoznak a Székely Mikó Református Kollégium visszaállamosítása ellen.

Szeptember elsején, déli 12 órára Isten összegyűjti Sepsiszentgyörgyre a jogtiportságban szenvedő erdélyi magyarságot. Gyógyítani akarja a most már elkendőzhetetlenül hátrányos helyzetbe taszított életünket, a több rendben megkárosított közösségeinket. Megfogyatkozott az erőnk, különféle utakon keressük Istent is, mert mint Ezékiel korában pártos nemzetség lettünk (Ez.2,3). Sokféle iránykövetésben tévelyegve Istennel szemben is pártütőkké váltunk. Eljött a felismerés döntésre kényszerítő órája. A megaláztatás és a reánk kényszerített tehetetlenség nyomasztó terhe hordozhatatlan a 21. századi erdélyi magyarság számára. A magyar egyházak közös fellépése a nemzetünket összegyűjtő Isten nevében elodázhatatlan. Ugyanakkor példaadónak kell lennie az összefogásra alig hajlamos hangadók előtt. Egyházkerületeinknek a „megtört szívű” erdélyi magyarok sorsjavító küzdelmében vezető szerephez kell jutniuk, hogy a hitvalló ősökhöz méltóan megújuljon ez az erkölcsében, lelkületében megroppant jelenkor.

Eljött ideje annak is, hogy a sebeket bekötözés előtt Krisztushoz méltó szeretettel ellássuk. Mára már az sem titok, hogy ami embereknek lehetetlen, az Isten segítségével nemcsak lehetséges, hanem elérhető kész segítség. Krisztus az egyház tagjait hatalmazza fel arra, hogy közvetítői tudjanak lenni a mennyei kincseknek, amelyek között ott van a türelem, de az igazság is, a békesség, de a jóvátétel parancsa is.

Legyünk sokan együtt Sepsiszentgyörgyön erős hitvallással és hívő erővel!

Nagyvárad, 2012. augusztus 10.

A békesség kötelékében,
Csűry István
püspök